Skip to main content

Laat het Licht zien!

Unie-ABC is ontstaan uit twee kerkgenootschappen: De Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. Het is een christelijke geloofsgemeenschap die bestaat uit zo'n 140 gemeenten met ruim 20.000 gelovigen verspreid over Nederland met een landelijke werkorganisatie en opleiding in Amsterdam.

De eerste woorden van God in de Bijbel laten iets zien van wie Hij is en waar Hij naar verlangt: laat er licht zijn, en er was licht. (Gen 1:3). God schiep mensen om Zijn liefde mee te delen. Als gelovigen zijn wij door Jezus Christus kinderen van God geworden. En ons grote verlangen is om bij die eerste woorden van God aan te sluiten en samen het Licht van Jezus Christus te laten zien in deze wereld aan elkaar en aan wie het maar wil zien en aannemen.

Laat het Licht zien

Die visie - Laat het Licht zien! - heeft drie uitwerkingen: boven, binnen en buiten.

In de eerste plaats is het een vraag, een gebed naar boven: "Jezus, wilt U ons laten zien en begrijpen wie U bent en waar U voor staat". Jezus zegt zelf: ik ben het licht voor de wereld, wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. (Joh 8:12).

Daarom staat het woord Licht in onze visie met een hoofdletter, het verwijst naar Jezus zelf.

Hij laat zien wie God de Vader is, Hij leert hoe wij goed en in liefde kunnen leven, Hij herstelt gebroken relaties met God en met mensen. En Hij komt eenmaal terug als rechtvaardige Koning.

Psalm 36:10 zegt: Bij U is de bron van het leven: in Uw licht zien wij het licht.

En Jezus wil ons van harte dat licht geven, door de Heilig Geest die ons leert, bemoedigt, inspireert en leidt in dit leven.

Vrijmoedig mogen we vragen om dit licht in ons leven, in onze geloofsgemeenschap en daarbuiten.

De tweede betekenis is misschien wel de moeilijkste gebleken: naar binnen, onderling. Als christenen moeten wij ook het licht zien; dat wil zeggen: begrijpen waar het op aankomt. Jezus bad indringend vlak voor zijn sterven.
En Ik bid niet alleen voor dezen (zijn leerlingen), maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven (christenen vandaag), opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 17:20-21)

De eenheid tussen christenen is dus heel belangrijk voor Jezus. Er gaat een getuigenis vanuit naar de wereld. Je kunt denken aan eenheid op theologisch vlak, maar ook tussen sterk en zwak, arm en rijk.

Er zijn nu eenmaal verschillen, maar hoe gaan we daarmee om? Respecteren we elkaar, helpen we elkaar? Dat is waar het om gaat als er eenheid is, dat de liefde sterker is dan het verschil en de vrucht van de Geest zichtbaar wordt in ons midden.
Unie-ABC als geloofsgemeenschap is hierin een oefenplaats om juist ook onderling Gods Licht te laten schijnen.

De derde betekenis is een missionaire opdracht, om het licht van Jezus naar buiten te laten zien. Wij willen delen van het mooiste dat we zelf ontvangen hebben.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheüs 5:16).

Dat mogen we persoonlijk doen op school, op het werk, in het gezin, maar ook als gemeente door het goede nieuws van Jezus uit te leggen en voor te leven. Ook ver buiten Nederland is onze gemeenschap actief in het delen van het evangelie en hulp aan kwetsbare mensen.

De bekendste Bijbeltekst is immers deze: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Johannes 3:16-17)

Wil je meer weten over het Licht voor de wereld? Lees dan bijvoorbeeld het Johannes evangelie.

Onze visie is verder uitgewerkt in 3 hoofddoelen:

  • wij bevorderen de eenheid en onderlinge liefde
  • wij stimuleren getuigen en gemeentestichting
  • wij ondersteunen de plaatselijke gemeenten


De activiteiten van Unie-ABC zijn van deze drie doelen afgeleid. Op onze website vind je er meer informatie over.

Heb je vragen over onze visie of Unie-ABC in het algemeen? Neem dan gerust contact met ons op.