Skip to main content

Verwaterende visies: het verzoeningsdebat vandaag


Studiemiddag voor studenten, voorgangers en geïnteresseerden

 • 30 augustus 2024
 • Baptist House, Postjesweg 150, Amsterdam

Het christelijke verzoeningsmotief – de betekenis van het kruis - is opnieuw onderwerp van discussie, hoewel de discussie nooit echt verdwenen is. Vooral de beschrijving van Jezus' dood in termen van 'plaatsvervanging' (substitutie), 'straf' en 'genoegdoening' (satisfactie) wordt door sommigen betwist. Voor anderen blijven deze noties krachtig aanwezig, bijvoorbeeld in liederen, maar blijkt de uitleg ingewikkeld en dun, veelal teruggebracht naar versimpelde schema’s.

Over deze dag

Tijdens de openingslezing van het Seminariumjaar zal prof. Henk Bakker historisch en exegetisch nagaan hoe verzoeningstaal rondom plaatsvervanging, genoegdoening en straf zich in de apostolische tijd heeft ontwikkeld. Vervolgens verkent hij hoe het spreken over de verzoening en het kruis vandaag de dag in het kerkelijk spreken thuishoort. Dit concretiseert hij in een aantal stellingen: enerzijds over hoe we vandaag geloofwaardig kunnen spreken over het kruis als goed nieuws, en anderzijds over hoe bepaalde interpretaties de plank misslaan of zelfs vrijzinnig worden.

Na een lezing waarin we samen terug gaan naar de bronnen, is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen, en de relevantie voor de praktijk te bespreken. In het tweede deel van de middag hebben we een viering, met de diplomering van studenten. Tot slot eindigen we met een heerlijke avondmaaltijd.

Met deze studiemiddag, voor studenten, voorgangers en geinteresseerden, starten we het nieuwe Seminariumjaar. Voor deelnemers van de Summerschool, is de studiemiddag de afronding van een tweedaags programma.

Hoofdspreker:
Prof. Henk Bakker

Hoogleraar VU & Baptisten Seminarium

Henk is hoogleraar aan de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit. Hij doceert o.a. Dogmatiek, Hermeneutiek, Ethiek en Bijbelse theologie. 

Programma

 • 13.15

  Opening van de middag

 • 13.30

  Lezing prof. Henk Bakker 'Verwaterende visies: het verzoeningsdebat vandaag'

  • 14.15

   Q&A

   • 14.45

    Pauze

   • 15.15

    Verwerking en verkenning

   • 16:15

    Pauze

   • 16.30

    Viering en diplomering

   • 17.30

    Avondmaaltijd