Skip to main content

Onderzoek


Theologie wordt niet vanuit de academie voorgeschreven,
maar ontspringt vanuit de gemeenschap van gelovigen
waar Jezus Christus wordt geloofd en beleefd.

Henk Bakker

De gemeente van toen en nu als laboratorium voor theologie.

Theologie wordt niet vanuit de academie voorgeschreven,
maar ontspringt vanuit de gemeenschap van gelovigen
waar Jezus Christus wordt geloofd en beleefd.

Henk Bakker

Deze zin, geïnspireerd op de theologie van James McClendon centreert ook het onderzoek van het Baptistenseminarium. Het draait in theologisch onderzoek om dit 'geleefde geloof' uit het midden van de gemeenschap. Onderzoek gebeurt vanuit de James Wm. McClendon leerstoel voor ‘baptistic and evangelical theologies’ aan de VU onder leiding van prof. dr. Henk Bakker. Het is de bedoeling dat deze onderzoeken zowel de gemeente als academie dienstbaar zijn. Lokale Baptistengemeenten kunnen de vruchten van deze onderzoeken nu al plukken. Regelmatig zal er op de website, de nieuwsbrief of op andere plekken gecommuniceerd worden over onderzoeken die lopen, of nieuwe publicaties die verschijnen. De gepubliceerde resultaten kunnen een kerkenraad bijvoorbeeld inzicht geven in de wijze waarop gemeenten zichzelf verstaan, waardoor processen van verandering en gemeenteopbouw niet alleen concreter, maar ook effectiever worden. Naast de lokale gemeenten is het Baptisten Seminarium gediend met de resultaten van het onderzoek. Zonder verbinding met het werkveld is het vergelijkbaar met een dokterspraktijk zonder apotheek: diagnoses worden gesteld, maar het juiste medicijn kan niet worden ontwikkeld.

Op de Engelstalige website van de McClendonchair vindt u een overzicht van alle lopende onderzoeken. 

Henk Bakker