Skip to main content

Archief Jannes Reiling

Kronieken van zijn werk en denken

Jannes Reiling (1923-2005) was oprichter en rector van het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten van 1958 tot 1987. Hij werd geboren in de Baptisten pastorie in Nieuw Weerdinge (Dr.) en studeerde klassieke talen en theologie aan de Rijksuniversiteiten te Groningen en Utrecht. In 1948 werd hij als predikant bevestigd van de Baptisten Gemeente te Haulerwijk (Fr.). In 1958 werd hij rector van het Baptisten Seminarium te Bosch en Duin en in 1967 werd hij wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de theologische faculteit te Utrecht. In Utrecht promoveerde hij in 1973 bij prof. dr. W. C. van Unnik op een proefschrift getiteld Hermas and Christian Prophecy (Hermas en de christelijke profetie; een studie van het elfde mandaat). Van 1974-1987 was hij bijzonder hoogleraar in de geschiedenis en leerstellingen van het baptisme aan de Universiteit van Utrecht en vanaf 1980 tevens gewoon hoogleraar Nieuwe Testament aan deze Universiteit. Ook maakte hij vele jaren deel uit van de redactie van ‘De Christen’, het weekblad van de Unie (en voorloper van Baptisten.Nu).

Op deze pagina zijn artikelen en lezingen van hem te raadplegen. Er zal gaandeweg steeds meer materiaal op verschijnen. Ook de Reilinglezingen, die sinds 2009 in de gemeente waar hij lid van was, de Baptistengemeente Silo te Utrecht, om de paar jaar worden gehouden, zijn hier te vinden.