Skip to main content

Bestuur

In de Algemene Ledenvergadering van november 2020 werd door de aangesloten gemeenten ingestemd met een bestuurlijke fusie en werden tevens acht bestuursleden - vier uit elke geloofsgemeenschap - verkozen voor het nieuwe, gezamenlijke bestuur van Unie-ABC. 

Robert Bezemer (voorzitter)
Arno van Engelenburg
Harm Jut
Els Leeuw
Jurgen Lindenhols
Harry Nieuwenhuizen

Voorafgaand aan de verkiezing stelden de (toen nog kandidaat-)bestuursleden zich voor en vertelden iets over hun visie op de invulling van hun taak. Bekijk onderstaande filmpjes.