Skip to main content

Presentatie secretaris & penningmeester

Nieuws

28 mei 2024

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op 24 mei vonden verschillende interactieve leersessies plaats. Eén daarvan was die voor de secretarissen & penningmeesters. Het was een mooie ontmoeting, waarin we veel met elkaar konden delen en van elkaar konden leren. 

Er viel veel te bespreken over de ANBI-regeling en er was uitgebreidt ruimte om hierover vragen te stellen. Naar aanleiding van de uitwisseling is besloten om binnen de app van Unie-ABC een aparte groep aan te maken voor secretarissen en penningmeesters. Hier kunnen zij onder andere ervaringen delen, vragen stellen en best practices uitwisselen. 

Op verzoek is de powerpoint van deze ontmoeting via deze link digitaal inzichtelijk.