Skip to main content

Bestuurlijke fusie Unie en ABC rond

Nieuws

04 december 2020

De Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA Gemeenten gaan bestuurlijk fuseren. Dat is de belangrijkste uitkomst van de gezamenlijke ledenvergadering op 18 november.

Een ruime meerderheid van de aangesloten gemeenten stemde in met het voorstel daartoe. Tegelijkertijd zijn nieuwe bestuursleden gekozen die de beide organisaties de komende twee jaar gezamenlijk naar een volledige, juridische fusie zullen leiden. Tot die tijd opereren de organisaties gezamenlijk onder de naam Unie-ABC. Het fusieproces is overigens al jaren gaande en inmiddels zijn de werkzaamheden van medewerkers al vrijwel geïntegreerd.

Digitaal stemmen

Vanwege de coronacrisis werd de ledenvergadering digitaal gehouden. De aangesloten gemeenten konden voorafgaand aan de vergadering hun vragen en opmerkingen per e-mail indienen en ook tijdens de livestream nog via een chatfunctie reageren. Na de vergadering kregen de gemeenten anderhalve week de tijd om via een digitaal stemformulier over verschillende voorstellen te stemmen. Alle voorstellen, waaronder ook over een samenwerkingscontract met CAMA Zending, werden met ruime meerderheid aangenomen.

Nieuw bestuur

Robert Bezemer, de nieuwe bestuursvoorzitter, laat in een brief aan de gemeenten weten dat het nieuwe bestuur blij is met het ruime mandaat van de gemeenten. Het bestuur zal de komende jaren nog een aantal praktische zaken moeten regelen voor de volledige fusie en wil in het vervolgproces nadrukkelijk ook nauw contact houden met de gemeenten. “We gaan de uitdaging die voor ons ligt graag aan.”