Skip to main content

Symposium bij boek 'Wakker in Gods wereld'

Nieuws

06 mei 2024

Heeft de kerk nog een plaats in de 21e eeuw? En wat is die plaats dan? Die vraag staat centraal in het nieuwe boek ‘Wakker in Gods wereld – kerk-zijn in de 21e eeuw’ van Oeds Blok, onder meer coach en adviseur gemeentestichting bij Unie-ABC, en Jack Barentsen van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Zij presenteren hun boek tijdens een minisymposium op 5 juni.

Deelnemen in Gods missie

“Sinds mijn start als voorganger in 1998 in de Baptistengemeente Amersfoort heb ik met veel mensen uit onze geloofsgemeenschap mogen leren over kerk-zijn in deze tijd van snelle veranderingen”, zegt Oeds. “Met baptisten-collega Jack Barentsen heb ik het boek ‘Wakker in Gods wereld – kerk-zijn in de 21e eeuw’ geschreven. In dit boek hebben we de literatuur uit de 21e eeuw over kerk-zijn op een begrijpelijke manier bij elkaar gebracht, samen met 27 interviews en onze eigen ervaringen. Met onze gaven en onze beperkingen mogen wij in navolging van Christus deelnemen in Gods hoopvolle missie in de wereld. Met het boek willen we leidinggevenden van kerken verder helpen om realistisch en inspirerend gemeente van Jezus te zijn op hun eigen plaats, in ontmoeting met de mensen om hen heen.”

Minisymposium

WakkerinGodsWereld boekOp 5 juni wordt het boek gepresenteerd met een minisymposium in Kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11 in Amsterdam Zuid-Oost. Inloop vanaf 14.30 uur, symposium van 15.00 tot 16.30 uur. Afsluiting met een hapje en een drankje.

Almatine Leene (predikant NGK Hattem en theoloog des vaderslands 2020) en Gert-Jan Roest (missionair huistheoloog van de PKN, kerkplanter, docent missionair kerkzijn op de PThU en de TUU) zullen reageren op het boek; er is een gesprek met de auteurs en met de aanwezigen. 

  • Meer informatie en een aanmeldformulie vind je hier.