Skip to main content

Jelle Horjus promoveert op biografie Reiling

Op donderdag 30 november is Jelle Horjus uit de Baptistengemeente Arnhem-Centrum gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift over het leven van Jannes Reiling, de eerste rector van het Baptisten Seminarium. Hij schreef een biografie met als titel 'We moeten wat meer durven'.

Inkijkje baptisme

De afgelopen negen jaar deed Horjus uitgebreid onderzoek naar het leven en werk van deze invloedrijke baptist. Dat leverde niet alleen een kijkje op in het leven van Reiling, maar ook in dat van het Nederlandse baptisme in de tweede helft van de twinitigste eeuw. Reiling was de eerste rector van ons Seminarium en zette zich daarbij onder meer in voor onderwerpen als oecumene, wetenschap, de rol van de vrouw en homoseksualiteit. 

Het boek 'We moeten wat meer durven' is inmiddels verkrijgbaar in de boekhandels. Tijdens een plechtigheid in Groningen werd Horjus vandaag door collega-wetenschappers bevraagd op zijn proefschrift, waarna zijn promotie een feit was. 

Over Jelle Horjus

Jelle Horjus studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en het Baptisten Seminarium, Roemeens aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de lerarenopleiding Duits aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij staat met enige regelmaat ’s zondags op de kansel en werkt door de weeks in het onderwijs.

  • Lees hier een blog van Teun van der Leer over het boek 'We moeten wat meer durven'