Skip to main content

Schilderij Otto de Bruijne in Baptist House

Nieuws

24 november 2023

Onder het toeziend oog van kunstenaar Otto de Bruijne is het drieluik 'In Uw licht zien wij het licht' vandaag in het Baptist House in Amsterdam opgehangen. Het schilderij is gemaakt in het kader van de eenwording van Unie en ABC en is op 18 november tijdens het fusiefeest onthuld.

23 11 Schilderij04

Toelichting bij het schilderij

Bij de drie panelen heeft Otto de Bruijne de volgende toelichting geschreven.

Geheel: Boven een ronding van licht (geel) en hemel (blauw), onder een ronding van aarde (groen en donker blauw) en water (lichtgroen en geel). De twee rondingen raken elkaar onderin in de vorm van een vis (kop links, staart rechts): het ICHTUS teken: IESOUS CHRISTOS THEOU HUIOS SOTER, Jezus Christus Gods Zoon Redder.

Linker paneel: Gemeente. In de cirkel wijn en brood; de gestalte van Jezus, de Messias uit Israël (Menorah), rondom Hem twaalf gestalten van de apostelen. Een menigte van gelovigen die vanuit alle volken naar Christus komt.

Middenpaneel: Doop. Een dopeling in het water die in aanbidding de armen opheft. (orante); boven een duif die neerdaalt en de letters JHWH, Ik ben die Ik zijn zal.

Rechter paneel: Zending. De Heilige Geest (witte duif) vliegt naar de stad.

De drie panelen staan voor Zoon (L), Vader (M), Geest (L).

23 11 Schilderij02

Aanwezige studenten van het Seminarium zijn de eersten die het schilderij op zijn nieuwe plek kunnen bewonderen en van Otto de Bruijne zelf de uitleg horen.