Skip to main content

Vrede die alle verstand te boven gaat

Nieuws

03 november 2023

Op dinsdag 24 oktober zijn Robert Bezemer en Arno van Engelenburg als vertegenwoordigers van het Unie-ABC-bestuur naar een briefing op de ambassade van Israël geweest. Zo’n twintig vertegenwoordigers van diverse kerken en christelijke organisaties waren daar aanwezig. Een impressie.

We werden ontvangen door de plaatsvervangende ambassadeur en werden geïnformeerd over de situatie in Israël en de Gazastrook en over doelen en de achtergronden voor het handelen van de regering en het leger. De pijn van de situatie voor hen was duidelijk zichtbaar.

Beelden van 7 oktober, verslagen van mensen die zorg verlenen aan slachtoffers waren nog heftiger dan wat via de media in Nederland getoond is. Voor Joden is het belangrijk om hen die zijn overleden spoedig te begraven. Van de 1400 dodelijke slachtoffers van 7 oktober waren er nog ‘maar’ 350 geïdentificeerd zodat zij begraven konden worden, de anderen zijn zo ernstig verminkt dat bijna drie weken later de uitvaart nog niet heeft kunnen plaats vinden. 

Nooit meer...

Op het spiegelmonument in het Wertheimpark in Amsterdam staat: ‘Nooit meer Auschwitz.’ Op de ambassade werd ons verteld dat vele Israëli 7 oktober als een nieuw Auschwitz hebben ervaren. Zo erg is het sinds 1945 nog niet geweest. 'Dit nooit meer' is wat er leeft onder de Joden. Het is voor hen klip en klaar dat Hamas hen wil uitroeien; artikelen 7 en 13 uit het handvest van Hamas laten daar geen twijfel over bestaan.

Het is net zo goed ook een informatie-oorlog, zo werd benadrukt: Israël was altijd zeer terughoudend met het delen van schrijnende beelden, maar dat werkte tegen haar. Israël heeft die terughoudendheid nu voor het eerst losgelaten.

Vrede, shalom, salaam

23 11 DuifDeze prachtige vredesduif met de tekst: vrede, shalom en salaam is een mooie wens. Hoe reëel is dat, na alles wat er al die jaren is gebeurd? Na de vele slachtoffers die er gevallen zijn. Het wantrouwen is zo enorm groot!  

Kan er ooit vrede komen tussen Israël en de Palestijnen?

Wij zijn geen experts. We horen de verhalen van de Israëli, we horen de verhalen van de Palestijnen. Beide vertellen het verhaal vanuit hun perspectief, waarbij één van de medewerkers van de ambassade zei: ”Let op, Israël is een democratisch land met een legitieme overheid, Hamas is in 2006 via verkiezingen aan de macht gekomen, daarna zijn er nooit meer verkiezingen geweest. Zij zijn een terroristische organisatie. Geef je de woorden van beide partijen proportioneel en evenredig veel waarde? Dat is toch appels met peren vergelijken?” 

Het was indrukwekkend hoe goed de plv ambassadeur zijn boodschap evenwichtig voor het voetlicht wist te brengen. Het was een - voor zover wij dat kunnen beoordelen – realistische weergave van de zaak, natuurlijk ook bedoeld om de steun, die vanuit de Nederlandse kerken groot is, vast te houden, daarvoor te bedanken. We hebben benoemd dat Israël veelvuldig in onze gebeden blijft, dat wordt zeer gewaardeerd.

Bidden

Wij, als leden van de Unie-ABC-gemeenschap kunnen dit niet oplossen. Wel kunnen we bidden. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden voor vrede in het Midden-Oosten. De apostel Paulus spreekt in de brief aan de Filippenzen over de vrede die alle verstand te boven gaat.  Een vrede die we kunnen kennen als de Heer onze vreugde is. Vrede tussen Israël en de Palestijnen zal er niet door een staakt-het-vuren of bemiddeling van enig ander land komen, maar alleen door de God van Israël, door Jezus Christus. Laten we bidden dat zij die met ons in Jezus de Messias geloven hun getuigenis mogen laten zien en horen. Laten wij hen op elke manier die in ons vermogen ligt steunen. Zo kunnen we toch ons steentje bijdragen aan het brengen van vrede in het beloofde land. 

We kunnen ook financieel bijdragen aan de hulp die de vele slachtoffers nodig hebben, bijvoorbeeld via:

  • Stichting Comité Gemeentehulp Israël, IBAN: NL19 INGB 0004 6519 92, Onder vermelding van: ‘Noodhulpfonds oorlog’ of doneer online >
  • Christenen voor Israël, IBAN: NL38 ABNA 0529 310 252, onder vermelding van: ‘Noodactie Israël‘ of doneer online >

Robert Bezemer en Arno van Engelenburg, bestuur Unie-ABC