Skip to main content

Breuken en Bruggen: student uit Hongkong

Nieuws

24 oktober 2023

In het kader van het project Breuken en Bruggen is theologiestudent Yuen Kai Lung uit Hongkong op dit moment in Nederland voor zijn studie. Unie-ABC en verschillende gemeenten maken dit mogelijk.

Over Breuken en Bruggen

Lung neemt dit jaar deel aan het programma ‘Breuken en Bruggen’ (Bridging Gaps) van de Vrije Universiteit. Dit project biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in Nederland kunnen studeren. De afgelopen jaren is gebleken dat deze studieperiode grote betekenis heeft voor een student en voor de gemeente waar hij of zij naderhand naar terugkeert. Als Unie-ABC en Seminarium proberen we jaarlijks de komst van een baptisten- of CAMA-student te financieren en te begeleiden. Verschillende gemeenten dragen hier ook dit jaar weer aan bij door te collecteren of een gift te geven.

Over 'onze' student Lung

Dit jaar begeleiden en sponsoren we de dertigjarige Lung. Hij werkt al vier en een half jaar als hulpvoorganger in een Pinkstergemeente in Hongkong en hoopt volgend jaar zijn master in de theologie af te ronden. "Daarna kan ik beroepen worden als voorganger. Ik wacht daarvoor Gods plan af", vertelt hij. 

In Honkong is vrijheid van godsdienst vastgelegd in de wet. Toch is de situatie anders dan in Nederland, heeft hij gemerkt. "In Nederland zijn vrijheid en diversiteit belangrijke peilers in de samenleving. Aan de ene kant heeft dat, denk ik, onvermijdelijk tot secularisatie geleid, aan de andere kant zie ik ook hoe de kerk in die situatie een positie inneemt en daarbij veelal kiest voor inclusiviteit en respect, in plaats van uitsluiting. Dat vind ik leerzaam en ook begrijpelijk. Tenslotte zijn we als gelovigen niet geroepen om ons af te scheiden van de wereld, maar om binnen de samenleving het licht van Jezus te verspreiden en om goede getuigen te zijn. Daar liggen in elke context verschillende uitdagingen. Ik beluister dan ook met belangstelling hoe kerken hier omgaan met lastige onderwerpen."

Onderzoek en kerkbezoek

Het programma van de internationale studenten - dit jaar zestien in totaal - bestaat uit verschillende aspecten. "We werken aan een eigen onderzoek, bezoeken op de zondagen kerken uit verschillende denominaties en volgen lessen op de VU, bijvooorbeeld over gender en diversiteit, en over vrede, religie en trauma. Verder lezen we elke woensdag met elkaar in de Bijbel - heel interessant om daar vanuit verschillende culturen naar te kijken - en presenteren we ook allemaal een keer een les over ons eigen land."

Lungs onderzoek gaat over liturgie, in het bijzonder gericht op de jeugd. Seminarium-rector Hans Riphagen begeleidt hem daarin. "Het onderzoek beslaat een groot deel van onze tijd hier: ik heb al heel wat uurtjes in de bibliotheek doorgebracht en werk er ook op mijn eigen kamer aan. Maar in dat kader is het ook interessant om Nederlandse kerken te bezoeken. Zo zag ik in twee PKN-gemeenten het gebruik om de kinderen die vanuit de dienst naar hun eigen programma gingen een kaars mee te geven die werd aangestoken met de kaars in de kerkzaal. Dat vond ik een mooi symbool voor het feit dat de kinderen en de volwassenen bij dezelfde gemeenschap en dezelfde God horen, ook al hebben ze een gescheiden programma." 

Hoewel sommige dingen anders gaan dan in zijn eigen kerk, was er ook veel herkenning. "Een deel van de liturgie is in kerken overal ter wereld hetzelfde: dezelfde eerbied voor God, maar ook het houden van een collecte. En het is bijzonder om de melodie van liederen te herkennen die we thuis ook zingen. Dat maakt zulke bezoeken heel bijzonder en waardevol."

Bezoek aan het Baptist House

Jaarlijks ontvangen we de internationale studenten ook altijd op het Baptist House voor een inleiding over het Nederlandse baptisme, kennismaking met onze eigen studenten, een lunch en een viering. Ook deze keer leverde dat een inspirerende ontmoeting op.

Alle Unie-ABC-gemeenten die via een gift of collecte en door het ontvangen van studenten aan dit project een bijdrage hebben geleverd: heel hartelijk dank!

23 10 Viering

23 10 Lunch2

23 10 Lunch1

23 10 Lunch3

Gerdien Karssen, communicatiemedewerker Unie-ABC