Skip to main content

EBF en BWA roepen op tot gebed

Nieuws

13 oktober 2023

De European Baptist Federation (EBF) en de Baptist World Alliance (BWA) roepen de Baptistenunies en alle aangesloten lokale gemeenten op om te bidden voor Israël en de Palestijnse gebieden, in het bijzonder voor vrede.

Via deze internationale netwerken zijn wij verbonden met de Association of Baptist Churches in Israel met zeventien aangesloten baptistengemeenten, en met de Council of Local Evangelical Churches in the Holy Land die dertien baptistengemeenten in de Palestijnse gebieden representeert, waaronder één baptistengemeente in Gaza.

Eén in Christus Jezus

EBF en BWA roepen op: "Laten we als baptistenfamilie die één is in Christus Jezus, samen treuren met allen wier dierbaren zijn gedood of gevangen gehouden. Laten we paden volgen van vredestichting en ondubbelzinnig elke vorm van terrorisme, ontmenselijkende taal mensenrechtenschendingen afwijzen. Laten wij genereus hulp en steun bieden met het mededogen van Christus. Laten we achter onze baptistenfamilie staan, achter allen die lijden, en te midden van de complexiteit en het geweld opnieuw luisteren naar de woorden van de profeet Micha ‘om rechtvaardig te handelen, barmhartigheid lief te hebben en nederig te wandelen’.Onze baptistenleiders in de regio hebben om onze gebeden en steun gevraagd."

  • Klik hier voor een Engelstalige lijst met specifieke gebedspunten.

Andere crises in de EBF-regio

De EBF vraagt ook om andere crises in de regio niet te vergeten in onze gebeden, zoals in Armenië en Azerbeidzjan, Oekraïne en Rusland: laten we bidden voor vrede. Ook bidden we met onze broeders en zusters in Turkije, Syrië en Afghanistan voor troost, herstel en wederopbouw na de verschillende zware aardbevingen eerder dit jaar en recent.

Maandelijks online gebed

Sinds vorig jaar organiseert de EBF op elke laatste woensdag van de maand een internationaal online gebed voor de wereld. Dit begint om 19.00 uur CET (Central European Time). Wie zich aanmeldt via een formulier krijgt per mail inloggegevens voor de ZOOM-bijeenkomst en kan dan per keer bepalen of hij of zij deel kan nemen. De voertaal is Engels.