Skip to main content

Gezamenlijk energie inkopen door kerken

Nieuws

05 oktober 2023

De commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K) heeft in zijn vergadering van 11 september uitvoerig gesproken over het inkoopcollectief Energie voor Kerken (EVK). Wij informeren u hier vrijblijvend over, omdat er regelmatig vragen uit onze gemeenten over dit inkoopcollectief komen.

Prijsontwikkelingen

In een verslag van de bijeenkomst is te lezen dat ook de tarieven van Energie voor Kerken door de oorlog in Oekraïne zijn beïnvloed. Deelnemende kerken zijn hierover door de organisatie zelf geïnformeerd en hebben, met informatie over de te verwachten prijsontwikkelingen voor 2024 en 2025, een mogelijkheid gekregen om nog eens bewust over hun deelname in het inkoopcollectief na te denken.

Voordelen volgens CIO-K

In de CIO-K-vergadering werd vastgesteld dat deelname aan dit inkoopcollectief een aantal voordelen blijft bieden, te weten:

1. Kostenbesparing: door de collectieve inkoopkracht lagere energietarieven; voor 2024 is al een deel van het volume ingekocht (zie nieuwsbrief en bijlage).
2. Voor 2024 en 2025 zijn gunstige opslagtarieven onderhandeld.
3. Vanaf 1 januari 2024 kunnen deelnemers gratis gebruik maken van EnergyPanel, het energiedashboard van Hellemans Consultancy, voor het monitoren van hun energieverbruik.
4. Een inkoopcollectief biedt een sterkere onderhandelingspositie.
5. Vergroening: 100% groene stroom & 100% groen gas op basis van Gold Standard.
6. Kennis: het collectief geeft advies over vele energie-onderwerpen (zoals de aanvraag van een DUMAVA-subsidie).
7. Voor vragen kunt u terecht bij een vast aanspreekpunt (zie nieuwsbrief 4 september).

Over Energie voor Kerken

Unie-ABC participeert in het CIO-initiatief voor collectieve inkoop van energie voor kerken. Op www.energievoorkerken.nl vindt u hier meer informatie over. Plaatselijke gemeenten kunnen zelf het initiatief nemen om mee te doen met deze centrale energie-inkoop. Aanmelden kan via de genoemde website.