Skip to main content

Terugblik EMERALD-conferentie in Toulouse

Nieuws

14 juli 2023

Van 28 tot en met 30 juni werd in Toulouse de EMERALD-conferentie gehouden. EMERALD is de regio Midden-Oosten en Europa van de wereldwijde Alliance World Fellowship (AWF), waar ook ‘onze’ CAMA-gemeenten deel van uitmaken.  Een terugblik.

Ongeveer 140 voorgangers, zendelingen, leiders en coaches kwamen bij elkaar rondom het thema 'Missional Leadership in Global Christianity'. Vanuit Unie-ABC en onze missiepartner CAMA Zending waren we met een gevarieerde delegatie van twaalf deelnemers aanwezig.

Theologisch symposium

In de twee dagen voorafgaand aan de conferentie vond ook het ‘AWF Theological Symposium’ plaats, met meer dan vijftig deelnemers van over de hele wereld. Onderwerpen: geschiedenis & theologie van de CAMA en strategieën voor de CAMA(-kerken) in hun bedieningen en zending vandaag de dag. Er waren veel presentaties (terug te luisteren) en gesprekken; die leverden mooie en diepe inzichten op. Vanuit Nederland was Marco Wittenberg (lid van de AWF International Commission on Theological Education en voorganger van BG Alphen aan den Rijn) betrokken.

Onderwijs, ontmoeting en gebed

Tijdens de EMERALD-conferentie was er onderwijs door o.a. dr. Stanley John, professor van Alliance Theological Seminary uit New York, maar ook veel ruimte voor ontmoeting en gebed. Over lands- en culturele grenzen heen weten en voelen we ons nauw met elkaar verbonden in Jezus Christus. Liederen werden in allerlei talen (soms tegelijk) gezongen, een mooie demonstratie van de eenheid onder christenen. Het waren zeer inspirerende dagen waarin we gesproken hebben over zending in onze omgeving en wereldwijd. Daarbij is er steeds meer aandacht voor zending onder mensen die niet (meer) in hun moederland wonen en vaak met culturele barrières te kampen hebben: ‘Diaspora Missions’.

Getuigenissen uit Rusland en Oekraïne

Ook namen we de tijd om met elkaar te delen hoe het gaat met onze kerken in de diverse landen en konden we voor elkaar bidden. Bijzonder was het ook te horen hoe het gaat met onze broeders en zusters uit Rusland en Oekraïne. De getuigenissen waren soms hartverscheurend. Toch blijft er ook hoop. Te midden van alle ellende leren veel mensen Jezus kennen en kan de lokale kerk namens Jezus aanwezig zijn en hulp bieden. Een getuigenis dat God nooit loslaat en zijn gemeente juist bloeit onder de moeilijkste omstandigheden. We zijn zeer bemoedigd en zullen er vast nog meer van delen op andere momenten.

Jurgen Lindenhols (Unie-ABC-bestuurslid, voorganger CAMA Parousia Zoetermeer)
Robert Bezemer (voorzitter Unie-ABC-bestuur)
Rocco Rausch (EMERALD-bestuurslid en voorganger EBG Tilburg)

23 07 EMERALD conferentie AWF Group 3