Skip to main content

Gedeukt en toch Fris!

Nieuws

24 maart 2023

Kun je trots zijn op een gedeukte auto? Hij brengt je waar je wezen moet, ook al is er blijkbaar wel één en ander misgegaan. Een zo op het eerste oog vreemde vergelijking misschien, maar toch is dit het beeld wat komt bovendrijven na de leidersconferentie. En ik ben trots op onze voorgangers. Soms gedeukt en toch fris brengen ze ons dichter bij de Heer.

Afgelopen dagen kwamen ze bij elkaar. Ruim 50 van onze voorgangers voor een paar dagen van inspiratie en verfrissing. Tekenend was het begin: met een letterlijke voetwassing. Dienen maar ook gediend (willen) worden. Het zette de toon voor deze dagen.

Waar het thema “verfrissing” was voor de voorganger en voor de gemeente, waren er vooral eerlijke verhalen. Soms heel ingrijpend over verlies en teleurstelling. Maar ook over vernieuwing en inspiratie. Er was aanbidding, verootmoediging en voorbede. Ruimte voor ontmoeting en gesprek, tijdens het programma of aan de bar.

Doorlopend thema was het verhaal van Elia uit 1 Koningen 19. Elia heeft enorme successen meegemaakt maar ook tijden van diepe teleurstelling en depressie. Een bijzondere Godsman en tegelijkertijd een kwetsbaar mens. Een voorganger met Gods hulp.

Onze voorgangers hebben net als Elia geen eenvoudige vak. Iemand zei: een roeping waar niemand op zit te wachten. En toch…
Ik proefde dat het ook het mooiste is om te (mogen) doen, om God te dienen, Zijn woorden te mogen spreken en uitleggen en Zijn mensen, Zijn gemeente lief te hebben.
Wat een eenheid en onderlinge liefde mochten we daar met elkaar ervaren. Gods Geest is zichtbaar aan het werk onder onze voorgangers!

Ik werd geraakt door een lied dat gespeeld werd over die moeite die er soms kan zijn, zoals in het leven van Elia in de woestijn. Luister maar naar de coupletten. En toch overheerste deze dagen dit verfrissende refrein in mijn hart:

Vreugde van mijn hart (live) | Sela - YouTube
Vrede vervult mijn hart
Liefde stroomt bij mij binnen
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer
U, de vreugde van mijn hart

Laten we dit lied zingen als een gebed voor onze voorgangers. Laten we zachtmoedig en barmhartig zijn voor hen die ons voorgaan. Zet ze niet op een voetstuk, maar bid voor hen, bemoedig ze in hun taak. En natuurlijk mag er ook opbouwend kritisch gesproken worden. Ga daarbij dan uit van goede intenties en maak elkaar het leven niet onnodig moeilijk.

We zijn een geloofsgemeenschap onderweg. Al lerend, oefenend, zoekend achter Jezus aan. Zijn karakter mag ons voorbeeld zijn. En onze voorgangers worden door Hem gebruikt om ons daarin mee te vormen. Dank u Heer voor onze voorgangers, vul hun hart met Uw liefde, kracht en vrede!

Peter Stoter is Algemeen Secretaris van Unie-ABC.

Voor een indruk over de leidersconferentie; kijk hier.