Skip to main content

Terugblik kranslegging herdenking Holocaust

Nieuws

23 februari 2023

Bij de Nationale Holocaustherdenking op 29 januari in Amsterdam hebben Robert Bezemer (Unie-ABC-bestuur) en Jan de Kleyn (Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer) namens Unie-ABC een bloemstuk gelegd. Het was een indrukwekkende en waardige bijeenkomst in het Wertheimpark met een enorme opkomst.

Toespraken

De toespraken gingen diep, we lichten er twee passages uit.
Indringend waren de woorden van Joop van der Starre, hij was drie jaar oud toen bijna zijn hele familie werd gedeporteerd, de dood tegemoet: “De leegte is niet uit te leggen in woorden, toen niet en nu nog steeds niet … Een groot wantrouwen tegen de rest van de wereld. Daarmee ben ik opgegroeid … Het heeft me gevormd tot wie ik ben, en het zal nooit uit mijn leven verdwijnen. De hoop dat deze ballast ooit bagage wordt heb ik lang geleden opgegeven.”
Zijn oudste kleinzoon, Boaz Blokhuis (22), noemt zichzelf een 3e-generatie oorlogsslachtoffer. De gevolgen van de Holocaust doen zich dagelijks gelden; er is diepe rouw over zijn familie. Hij maakte een reis naar de kampen waar zijn familie is omgekomen. “Het liefst zou ik niet anders doen dan stil blijven. Toch denk ik dat het belangrijk is om wel te blijven praten over de Holocaust … en hen de stem te geven die stil is gevallen.”

Met onze aanwezigheid en het leggen van een bloemstuk namens Unie-ABC geven we als geloofsgemeenschap uiting aan onze verbondenheid met en betrokkenheid bij het Joodse volk. De wonden zijn nog lang niet geheeld. En hun lijden is geen verleden tijd. Zoals Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam bij de herdenking stelde: “78 jaar na de bevrijding stellen we vast dat ‘Nooit meer Auschwitz’ niet diep genoeg wordt doorleefd. Het eeuwenoude antisemitisme heeft zich op een duistere plek genesteld en steekt vaker zijn lelijke kop op.” Juist als christelijke gemeenschap hebben we een verantwoordelijkheid naar het Joodse volk, dat is uitgekozen door de Ene, Die ook onze God is. Daarom vonden wij het ook zo waardevol om aan die verbondenheid uiting te geven.

Werkgroep

Met de Reilinglezing van oktober 2022 in het achterhoofd denken we binnen een kleine werkgroep, bestaande uit Arno van Engelenburg, Maurits Luth, Oscar Lohuis en Robert Bezemer  verder na over de volgende vraag: “Hoe zouden we die betrokkenheid na deze belangrijke symbolische daad verder vorm en inhoud kunnen geven?” Eventuele suggesties en ideeën ontvangen zij natuurlijk graag.