Skip to main content

Kerken en de stijgende energieprijzen (2)

Nieuws

09 december 2022

Via het CIO (contactorgaan overheid en kerken) adresseren wij diverse onderwerpen bij de overheid. Denk aan ANBI-zaken, maar ook UBO en de relatie met banken. Uiteraard is er ook gesproken over de energiekosten en eventuele compensatie door de overheid.

Er is geen aparte regeling voor kerken. Wel zijn er de volgende mogelijkheden voor gemeenten:

 1. Energieplafond voor kleinverbruikers
  Als de gemeente op één of meerdere verblijfslocaties een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan gelden dezelfde regels voor een energieplafond als bij huishoudens.
  Een kleinverbruiksaansluiting heeft een gasmeter van G25 of kleiner (bv meeste huishoudens hebben G4 of G6) en/of een stroomaansluiting van maximaal 3x80 Ampère.
  Net als bij huishoudens geldt de compensatie alleen voor de eerste 1200 kuub gas en 2900 kWh elektriciteit. Voor een kerkgebouw is dat niet veel.
 2. Ondersteuning maatschappelijke organisaties
  Het Rijk stelt 300 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor het ondersteunen van maatschappelijke organisaties (waaronder ook kerken vallen) om de ergste nood te lenigen.
  Daarvoor adviseren we wel om proactief bij de gemeente aan te kloppen. Dat kan alleen of met een groep kerken uit dezelfde burgerlijke gemeente. Het is niet te zeggen hoe dit geld verdeeld wordt, dat kan per gemeente verschillen.

Naast deze directe maatregelen was er afgelopen jaar ook de zogenaamde DUMAVA-subsidieregeling voor verduurzaming. Een enkele Unie-ABC-gemeente heeft daar ook gebruik van gemaakt. De pot voor 2022 is inmiddels leeg, maar we hopen op een nieuwe regeling in 2023. Omdat een subsidieaanvraag veel voorbereiding kost, adviseren wij daar tijdig mee te beginnen, zodat je snel kunt reageren als er een nieuwe regeling aangekondigd wordt.

Unie-ABC participeert in het CIO-initiatief voor collectieve inkoop van energie voor kerken (www.energievoorkerken.nl). Hier vindt je meer informatie. Ook kunnen gemeenten meedoen met deze centrale energie-inkoop. Momenteel lopen de onderhandelingen voor 2023-2025. Aanmelden kan via de genoemde website.