Skip to main content

Bidden voor warmte en hoop voor Oekraïne

Nieuws

05 december 2022

Onlangs mocht er opnieuw een digitaal gebedsuur plaatsvinden voor Oekraïne, georganiseerd door de European Baptist Federation. We waren dit uur met zo’n 86 leiders van Baptistengemeenten vanuit Europa (+ enkelen uit de VS) met elkaar verbonden. Vanuit deze bijeenkomst klinkt de oproep aan ons allemaal om te bidden voor warmte en hoop nu er een barre winter voor de deur staat. 
 
Valeri, kerkleider van de Baptisten in Oekraïne, geeft ons de volgende woorden mee: ‘Het moet tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.’ (Jakobus 1:2-4)
 
Helle Lith van de EBF droeg ons vijf gebedspunten aan voor de komende maand december:
  1. Bid voor de leiders dat ze met standvastigheid mogen doorgaan in het verspreiden van geloof, hoop en liefde.
  2. Bid voor de gemeenten die vermoeid raken bij het bieden van de opvang aan vluchtelingen en het verstrekken van voedsel en andere primaire levensbehoeften.
  3. Bid voor bescherming van het elektriciteitsnetwerk dat door het Russisch leger bij herhaling wordt aangevallen en beschadigd.
  4. Bid dat het volk in Oekraïne de barre winter zal doorstaan.
  5. Bid dat er voldoende generatoren zullen zijn om het beschadigde netwerk te vervangen. 
ErikvanDuylMag ik u opnieuw oproepen om te blijven bidden voor onze broeders en zusters in Oekraïne? Dat de vrede van de Heer met hen zal zijn en dat Zijn licht mag schijnen over de duisternis. 
 
Erik van Duyl, 
voorganger Baptistengemeenten Apeldoorn + Emmeloord ‘De Regenboog’