Skip to main content

Oekraïne: Gods licht schijnt in het duister

Nieuws

28 oktober 2022

Hoe bijzonder is het om de bidden dat de Heer zijn licht zal laten schijnen over een land dat letterlijk verduisterd wordt door de vijand? Onlangs mocht er opnieuw een digitaal gebedsuur plaatsvinden voor Oekraïne, georganiseerd door de European Baptist Federation. We waren dit uur met zo’n 80 leiders van Baptistengemeenten vanuit Europa (+ enkelen uit de VS) met elkaar verbonden.
 
In een korte opening, die door Alan Donaldson werd verzorgd, werden we bepaald bij Psalm 34. Het zijn aloude woorden van koning David, die geloofskracht mogen geven aan de broeders en zusters in Oekraïne. Een paar regels zal ik citeren:
 
‘Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, Hij wist hun namen op aarde uit. 
De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, Hij bevrijdt hun uit de nood.
Gebroken mensen is de HEER nabij, Hij redt wie zwaar wordt getroffen.’ (Psalm 34:16-19)
 
Winter
Hierna sprak als gast Igor Bandura, algemeen secretaris van de Baptisten in Oekraïne. Igor deelde eerst het belang van gebed als nodig wapen in de strijd om vrede en gerechtigheid. Daarna deed Igor een oproep om te blijven bidden, juist nu de winter voor de deur staat. Door toedoen van het Russisch regime is 40% van het elektriciteitsnetwerk beschadigd, wat een tekort geeft aan licht en verwarming voor de bevolking. Terwijl de aanval bedoeld is om het verzet van het volk te breken, werkt het juist een nog sterkere verbondenheid en eensgezindheid uit. Dit neemt niet weg dat het zware tijden zijn. Praktische steun kan geboden worden door het verstrekken van generatoren.
 
Voorgangers gedeporteerd 
Vanuit de bezette gebieden komen de berichten dat de kerkgebouwen zijn omgebouwd tot barakken voor Russische soldaten. Dat is een triest bericht. Ondertussen zijn zo’n 205 voorgangers + oudsten gedeporteerd naar met name Rusland. Van menigeen is nog geen bericht ontvangen waar ze nu terecht zijn gekomen. Dit is een grote zorg en een zaak van voorbede.
 
3000 dopelingen
Na het delen van de zorgen deelde Igor ook de zegeningen. Het bezoek aan de samenkomsten is sterk toegenomen. Veel nieuwe mensen mochten worden verwelkomd. De afgelopen maanden zijn er meer dan drieduizend mensen gedoopt. Dit geeft de gemeenten de benodigde moed om door te gaan. Tevens zijn er sinds de oorlog ook veertig nieuwe voorgangers ingezegend. Bid voor deze mensen, want het is een zware bediening in oorlogstijd. Alan van de EBF deelde tenslotte dat hij onlangs bij de opening van een nieuwe pioniersgemeente mocht zijn. Een sterk getuigenis in een tijd van grote nood. 
 
ErikvanDuyl.jpgMag ik u opnieuw oproepen om te blijven bidden voor onze broeders en zusters in Oekraïne? Dat de vrede van de Heer met hen zal zijn en dat Zijn licht mag schijnen over de duisternis. 
 
Erik van Duyl
Voorganger Baptistengemeenten Apeldoorn + Emmeloord ‘De Regenboog’