Skip to main content

Kerken en de stijgende energieprijzen

Nieuws

18 oktober 2022

Net als alle andere energiegebruikers in Nederland, hebben ook onze gemeenten te maken met de explosief gestegen energieprijzen. Voor particuliere (klein)gebruikers heeft de overheid inmiddels oplossingen bedacht om hierin tegemoet te komen. Daarnaast is tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet oproept om voor maatschappelijke en religieuze instellingen ook oplossingen te zoeken. Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), waar ook Unie-ABC in vertegenwoordigd is, houdt zich bezig met de opvolging van deze motie.

Prijsplafond

In een nieuwsbericht van de rijksoverheid over het per januari 2023 ingestelde prijsplafond staat onder meer: 'Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.' Hiervan kunnen dus ook kerkbesturen gebruik maken die kleinverbruiker zijn, geeft het CIO aan. Daarnaast is een motie aangenomen om extra aandacht te geven aan de compensatiemogelijkheden om vrijwilligersorganisaties en religieuze instellingen tegemoet te komen. De verwachting is dat de regering hierover de Kamer in november zal informeren. Het CIO onderhoudt hierover, samen met andere organisaties, contacten met ambtelijk en politiek Den Haag. Zodra hierover meer bekend is, zal hierover worden bericht.

Energiebesparing

Behalve tegemoetkoming van de overheid, kunnen we zelf uiteraard proberen zoveel mogelijk energie te besparen. Meer voor de hand liggende adviezen hebben te maken met het minder warm, minder frequent en meer op specifieke momenten verwarmen van (delen van) het kerkgebouw. Meer creatieve ideeen zijn: fleecedekens of warmtekussens aanschaffen (waardoor de temperatuur in de zaal lager kan worden gehouden), gordijnen voor deuren en raamkozijnen ophangen, en de diensten en andere bijeenkomsten verplaatsen naar zo klein mogelijke ruimten en alleen die verwarmen. Het samenvoegen van diensten van verschillende kerken uit een plaats of gebied gebeurt inmiddels al op enkele plekken in Nederland.

  • Lees hier de brief met o.a. tips van het CIO
  • Lees hier concrete tips van Groenekerken
  • Lees hier tips van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)

Voor monumentale gebouwen en kerkorgels kan een bepaalde temperatuur en luchtvochtigheid van belang zijn. Lees daar meer over in deze folder.

Energiemaatregelen langere termijn

Ook energiemaatregelen zoals zonnepanelen, isolatie en LED-verlichting zijn door de gestegen prijzen extra interessant geworden. In dit verband kan de nieuwe subsidieregeling voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) wellicht interessant voor u zijn. Inmiddels is de inschrijving gesloten, maar in het najaar van 2023 is er een nieuwe mogelijkheid. Lees hier meer. 

Collectief inkopen

Tot slot wijst het CIO op het gezamenlijke energie-inkoop collectief voor kerkbesturen. Zie hiervoor: www.energievoorkerken.nl. Kerkbesturen die deelnemen aan dit inkoopcollectief worden hierover periodiek rechtstreeks geïnformeerd door bureau Hellemans.