Skip to main content

Ledenvergadering dit najaar in Veenendaal

Nieuws

04 november 2022

Op vrijdag 11 november wordt in de gemeente De Regenboog Noord in Veenendaal de Algemene Ledenvergadering gehouden. 

We beginnen met een gezamenlijke viering dat God goed is. In Jezus Christus zijn we met elkaar verbonden als broers en zussen. Samen zingen, bidden en luisteren naar een overdenking van Marco Kälin, de voorganger van onze gastgemeente.

Er is ook informatie over Mission Partnerships: samenwerking tussen onze gemeenten en kerkplanters in gebieden waar weinig kerken zijn. Verder neemt Marijn Vlasblom (docent Seminarium) ons mee in een interactieve sessie over de Bijbel die spreekt en hoe wij dat verstaan. Marijn is projectleider van de Millennial Challenge, een project om met millennials de Bijbel te lezen. Drie gemeenten uit ons midden doen mee aan deze pilot. Marijn deelt met ons uit die lessen die ook voor ons relevant zijn.

Tijdens het vergaderblok krijgen de aanwezigen een update vanuit onze werkorganisatie over het Seminarium, het regiowerk en een pioniersproject. We nemen een besluit over de Unie- en ABC-begrotingen voor 2023.

Er zijn enkele gemeenten die de Unie- of ABC-gemeenschap verlaten. Daar geven we u meer informatie over. Verder nemen we afscheid van twee bestuursleden en een medewerker.

Als één van de laatste onderdelen van ons fusieproces bespreken we het concept voor de nieuwe statuten na de fusie van Unie en ABC. Hier wordt nu nog niet over gestemd. Het concept kunt u opvragen bij de secretaris van uw gemeente.

We sluiten het vergaderblok af met een korte presentatie van de nieuwe sprekerslijst. Dit is een hulpmiddel voor gemeenten en sprekers om elkaar te vinden.

Tot slot is er een gezamenlijke maaltijd voordat we weer huiswaarts keren. De vorige ALV in mei leverde mooie reacties op van deelnemers: goed elkaar te ontmoeten en een mooi programma. We hopen deze keer nog meer afgevaardigden te begroeten en zo mogelijk ook andere gemeenteleden die nieuwsgierig zijn naar deze ALV-middag.

In het uitgebreide ALV-document staat meer informatie over de locatie, sprekers en alle vergaderstukken. 

  • Download hier het ALV-document - LET OP: het concept van de nieuwe statuten staat niet online, maar is naar de secretaris van uw gemeente verzonden (7-10-2022)
  • Download hier een samenvatting van het ALV-document, bestemd als handvat bij bespreking in de gemeente
  • Aanmelden kan uiterlijk 3 november via deze link