Skip to main content

Terugblik webinar: "Word een lerende volgeling"

Nieuws

30 september 2022

Lerende volgelingen zijn en een paar uur investeren om je gemeente nog beter als oudste te kunnen dienen. Die oproep deed Algemeen Secretaris Peter Stoter woensdag 28 september tijdens het webinar ‘Leren en inspireren is ook voor oudsten’.

Het webinar werd goed bezocht, met zo’n veertig deelnemers uit Unie-ABC-gemeenten in het hele land. Peter las als openingstekst Johannes 21: 15-17, waarin Jezus aan Petrus vraagt of hij Hem waarlijk liefheeft en hem de opdracht geeft voor zijn kudde te zorgen. “Zo vraagt Jezus ook aan ons als leider en oudste: heb je Me lief? En als dat zo is, waar blijkt dat dan uit? Allereerst uit onze zorg voor zijn gemeente, zijn bruid. En ten tweede door lerende volgelingen te zijn. Jezus investeerde drie jaar in de vorming en onderwijzing van zijn discipelen. Het zou mooi zijn als wij op dezelfde manier tijd willen investeren voor onze eigen vorming en groei als leiders van de gemeente.” Peter wees daarbij op de mogelijkheid om via het Digitaal Leerplatform van Unie-ABC allerlei relevante modules over het raadslidmaatschap te doorlopen. De basismodulen kosten circa drie maal drie uur. Daarnaast zijn er taakmodules waarbij in wordt gegaan op een specifieke raadstaak of portefeuille.

Generaties verbinden

22 09 Webinar03Vervolgens nam jeugdwerkadviseur en regiocoördinator Ronald van den Oever het woord. Hij liep met de toehoorders door het blok ‘Intergeneratieve gemeente’ in de module ‘Met het oog op missie en jeugd’ heen. Daarbij liet hij in het Leerplatform een stappenplan zien om in de gemeente aan de slag te gaan een gemeente van alle generaties te worden. Dat begint bij het vaststellen hoe het ervoor staat: hebben de verschillende leeftijdsgroepen alleen ‘eigen’ activiteiten of worden er misschien bewust contactmomenten tussen verschillende generaties georganiseerd? Vervolgens kun je een ‘intergeneratieve werkgroep’ vormen, uiteraard bestaande uit mensen van alle leeftijdsgroepen. Deze kan het oor te luister leggen bij de rest van de gemeente en vervolgens met concrete voorstellen bij de raad komen.

22 09 Webinar03

Tot slot werkte Ronald nog een voorbeeld verder uit: het starten van een jeugdraad. Met een jeugdraad kun je jongeren actief betrekken bij de gemeente, door naar hun ideeën te luisteren en een bepaalde vorm van inspraak te geven. Met een stappenplan liet Ronald zien hoe je hier mee aan de slag zou kunnen.

22 09 Webinar04

Na het plenaire gedeelte gingen de aanwezigen nog in groepjes uiteen, elk binnen de eigen Unie-ABC-regio. Op die manier kon inhoudelijk worden nagepraat over het onderwerp en werden ook ervaringen uitgewisseld over het Digitaal Leerplatform.

  • Het webinar kan hier nog worden teruggekeken:

22 09 Webinar opname

 

  • Meld je hier aan voor deelname aan het Digitaal Leerplatform of lees hier eerst meer.