Skip to main content

Leerplatform: nieuwe module Samenkomst

Nieuws

06 september 2022

Het Digitaal Leerplatform van Unie-ABC is uitgebreid met een nieuwe module: Samenkomst. Met deze module willen we oudsten en taakveldhouders op het gebied van de eredienst/samenkomst toerusten en ondersteunen. Ook voor andere betrokkenen bevat de module informatie onderdelen, bijvoorbeeld voor samenkomst- en zangleiders, geluidsmensen en andere technici.

De module Samenkomst is met negen blokken een heel uitgebreide module geworden. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 • liturgie
 • orde van dienst
 • oudste van dienst
 • preek/gastsprekers
 • voorbereiding van de samenkomst
 • muziek/aanbidding en liederen
 • de Psalmen
 • geluid en techniek
 • praktische zaken als BUMA, BHV, licenties ets.

Over het Leerplatform

Met het Leerplatform wil Unie-ABC raadsleden toerusten voor hun taak. Daarvoor zijn drie basismodules ontwikkeld waarin het raadswerk in de breedte aan de orde komt. Daarnaast zijn er taakmodules ontwikkeld die oudsten ook los kunnen volgen. Gemiddeld duurt het doorlopen van één blok in een module een half uur. Andere taakmodules die inmiddels beschikbaar zijn zijn:

 • Voorzitter: over o.a. werkgeverschap, de gemeente meenemen in veranderingen en omgaan met spannende situaties.
 • Secretaris: over o.a. notuleren, ledenadministratie, communicatie, AVG en archiefbeheer.
 • Missie en pionieren: over o.a. leidinggeven, gastvrijheid, actief in je woonwijk en experimenteren.
 • Pastoraat: over o.a. soorten pastoraat, pastoraat delen in de raad en vergeving en verzoening.
 • Gebed: over o.a. het belang van bidden en verschillende gebedsvormen.
 • Verbindingspersoon: over o.a. externe netwerken en cirkels van verbondenheid.
 • Diaconaat: over o.a. breedte en grenzen, samenwerking en communicatie.
 • Zending: over visie op zending, 'next level zending' via partnerschappen en andere nieuwe manieren van zending bedrijven.

 Klik hier voor meer informatie, ervaringsverhalen en aanmelding (gratis voor Unie-ABC-gemeenten).