Skip to main content

Micha Zondag 2022 over schuldgevoelens

Nieuws

05 augustus 2022

Op 16 oktober is het Micha Zondag. Dit jaar is het thema: ON /OFF SCHULDIG – Voel jij je thuis in een schuldig systeem? Unie-ABC is aangesloten bij het netwerk van Micha Nederland.

Over het thema

Het huidige neoliberale systeem waarin we ons als Nederlandse christenen bewegen zorgt voor een gigantische impact op de wereld om ons heen. De manier waarop wij omgaan met de mens en de schepping is niet gericht op gerechtigheid en barmhartigheid, maar op ons eigen gewin. Wat moeten we daarmee als westerse mens, als christen? 

Op klimaatgebied zijn er ondertussen allerlei woorden in onze taal gekomen waaruit blijkt dat er schuldgevoelens zijn ontstaan over onze manier van leven; denk aan vliegschaamte en vleesschaamte. Tegelijk wordt het gesprek over zulke gevoelens vaak niet gevoerd, omdat mensen elkaars keuzes te snel veroordelen. Veroordeling bemoeilijkt een open dialoog, een gesprek waarin je je eigen onvermogen kunt bespreken en om hulp kunt vragen.

Het thema van de Micha Zondag 2022 daagt christenen uit om te durven benoemen waar je als mens tekortschiet en welke schuldgevoelens je hebt bij de dingen die je doet in je leven. En daarin mag je jezelf best een kritische spiegel voor houden. Voel je je thuis in een schuldig systeem? Zo ja, waarom? Zo nee, wat doet dat met je? Wat betekent dit voor de keuzes die je maakt in je leven? Kunnen we elkaar hierbij als kerkelijke gemeenschap helpen? Zo zorgt de ruimte om te benoemen dat je je schuldig voelt vervolgens voor ruimte om praktisch met je schuldgevoel aan de slag te gaan.

Materialen downloaden

Lees hier meer over het thema, het organiseren van een Micha Zondag in je eigen gemeente en download de materialen voor de dienst en/of activiteiten voor kinderen en jeugd.

Over Micha Nederland

Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha:

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)