Skip to main content

Opnieuw online gebed voor Oekraïne

Nieuws

28 juli 2022

Op de laatste woensdagavond van deze maand was er opnieuw een digitaal gebedsuur voor Oekraïne, georganiseerd door de European Baptist Federation. Voorganger Erik van Duyl schreef een verslag.

We waren dit uur met 75 leiders van Baptistengemeenten vanuit Europa (+ enkelen uit de Verenigde Staten) met elkaar verbonden om een update te ontvangen over de huidige situatie van de Baptistengemeenten in Oekraïne en om voor deze situatie te bidden. Het was bemoedigend dat er tevens een broeder uit het westen van Oekraïne digitaal verbonden bleek.

In een korte opening werden we bepaald bij de woorden uit 2 Korintiërs 4:3-4 + Psalm 80:18-20

3Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: 4de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.

18Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht. 19Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven, en wij roepen uw naam: 20HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Hierna werd vooral de zorg gedeeld over de situatie van onze broeders en zusters in de bezette gebieden: Loehansk, Donetsk en Crimea. De baptisten aldaar worden door de overheid neergezet als een rebellerende groepering die beperkt dient te worden in haar vrijheid. Het blijkt lastig voor de organisatie van baptisten in Oekraïne om informatie uit deze gebieden te verkrijgen. Onlangs kregen ze, met bemiddeling van de Russische Baptisten Federatie, toch enige informatie over de gemeenten uit bijvoorbeeld Marioepol. Alhoewel de zorgen groot zijn, is deze communicatielijn iets om echt dankbaar voor te zijn. 

Vanuit de EBF kregen we voor deze maand de volgende gebedspunten aangereikt: 

  • Bid voor de christenen in bezet gebied, in het bijzonder voor hen die gevolgd en onderdrukt worden door de overheid, omdat ze aangeduid worden als rebellen.
  • Bid voor hen die in deze regio samenkomen om de Heer te dienen ondanks de gevaren.
  • Bid voor hen die achterblijven om diensten te verlenen in de conflictgebieden.
  • Bid voor de lokale leiders in de bezette gebieden: Loehansk, Donetsk en Crimea.
  • Bid dat er een einde mag komen aan de oorlog en dat Rusland zich zal verantwoorden voor het geweld tegen de menselijkheid.
  • Bid ook voor de minderheden (o.a. de Russisch sprekenden) in de rest van Oekraïne. Zij worden soms ten onrechte beschouwd als sympathisanten van de oorlog.

In de kleinere gebedskring hebben we tevens gebeden voor het op gang komen van het zo nodige graantransport. Dat het veilig de landen mag bereiken waar er zo’n behoefte is aan graan, en dat het de agrariërs in Oekraïne mag bemoedigen opnieuw te oogsten.

Wilt u de komende weken mede bidden voor onze broeders en zusters in Oekraïne?

Erik van Duyl,
voorganger Baptistengemeenten Apeldoorn + Emmeloord ‘De Regenboog’