Skip to main content

Leerplatform: doe deze zomer een taakmodule

Nieuws

14 juni 2022

Met het Leerplatform wil Unie-ABC raadsleden toerusten voor hun taak. Daarvoor zijn drie basismodules ontwikkeld waarin het raadswerk in de breedte aan de orde komt. Maar wist je dat er ook taakmodules zijn en dat je die los kunt volgen? Ben je bijvoorbeeld secretaris of voorzitter of heb je diaconaat of pastoraat als taakveld? Dan vind je in onze digitale leeromgeving informatie die speciaal op die werkvelden is toegespitst.

Taakmodules

Dit zijn de taakmodules die inmiddels beschikbaar zijn:

  • Voorzitter: over o.a. werkgeverschap, de gemeente meenemen in veranderingen en omgaan met spannende situaties.
  • Secretaris: over o.a. notuleren, ledenadministratie, communicatie, AVG en archiefbeheer.
  • Missie en pionieren: over o.a. leidinggeven, gastvrijheid, actief in je woonwijk en experimenteren.
  • Pastoraat: over o.a. soorten pastoraat, pastoraat delen in de raad en vergeving en verzoening.
  • Gebed: over o.a. het belang van bidden en verschillende gebedsvormen.
  • Verbindingspersoon: over o.a. externe netwerken en cirkels van verbondenheid.
  • Diaconaat: over o.a. breedte en grenzen, samenwerking en communicatie.

Iedere taakmodule bestaat uit ongeveer zes blokken, waarbij je per blok gemiddeld een half uur bezig bent. Terwijl de basismodules allerlei opdrachten bevatten, waarvan je sommige ook in kunt leveren bij je regiocoördinator, volg je de taakmodules individueel. Je leest informatie en wordt aangemoedigd en geïnspireerd om zelf over onderdelen van je taak na te denken. Wel is het bij elke module mogelijk om vragen te stellen of van gedachten te wisselen met een aangegeven contactpersoon. Alle modules zijn zo veel mogelijk op de praktijk gericht, zodat je concrete handvatten en wellicht nieuwe ideeën krijgt om je taak goed vorm te geven.

De module missie en pionieren zit overigens iets anders in elkaar. Wie deze module volgt wordt begeleid door Oeds Blok, onze adviseur gemeentestichting en pionieren, en wordt ook gevraagd een aantal opdrachten in te leveren.

Taakmodules waar nog aan gewerkt wordt zijn onder meer: penningmeester, jeugd, kinderwerk, samenkomsten, toerusting en communicatie.

Opgeven

  • De basismodules worden in rondes aangeboden; in het najaar starten we met een nieuwe groep. Je kunt je daar nu al voor opgeven en ontvangt dan te zijner tijd een mail.
  • Met de taakmodules kun je elk moment beginnen. Dus meld je snel aan en begin nog deze zomer!

Opgeven voor zowel de basismodules als specifieke taakmodules kan via dit formulier

Aan deelname door raadsleden van Unie-ABC-gemeenten zijn geen kosten verbonden. Aan deelnemers van buiten onze gemeenschap vragen we een eenmalige bijdrage van 150 euro in verband met de ontwikkel- en beheerkosten.

  • Kijk hier voor meer informatie.