Skip to main content

Leerplatform: "Een half uurtje per week"

Nieuws

13 mei 2022

“Als je voor het eerst wordt gevraagd voor de raad, plons je als het ware in het diepe. Het Digitale Leerplatform van Unie-ABC is dan heel goed om wat ondersteuning, wat ondergrond te krijgen.” Aan het woord is Els van Wier, sinds begin vorig jaar voorzitter van de Baptistengemeente Sneek. Voorheen was zij al eens zes jaar secretaris. “Ook mensen met meer ervaring kunnen er wat aan hebben: soms krijg je nieuwe inzichten, vaak ook word je je meer bewust van dingen die je op zich al deed of word je bevestigd in hoe je dingen aanpakt.”

Het bestuur van de gemeente Sneek is de afgelopen jaren nogal vernieuwd, doordat gelijktijdig verschillende leden aan het eind van hun termijn kwamen. “Juist omdat we een nieuw team vormden, vonden we het een goed idee om het traject van het Leerplatform te gaan volgen. We zijn er met z’n zevenen enthousiast aan begonnen; één bestuurslid gaf aan er geen tijd voor te hebben. We doen het wel allemaal op eigen houtje. Zelf ben ik ook naar de startbijeenkomst in de regio geweest. Dat vond ik heel leuk, vooral om de verbinding te ervaren en raadsleden uit andere gemeenten te horen over hun motivatie voor het raadswerk. Ook was het een mooie gelegenheid om met mensen van ABC kennis te maken.”

Half uur per week

Inmiddels is Els halverwege de derde basismodule. “Het valt me qua belasting erg mee. Ik probeer elke week een hoofdstukje te doen; daar ben ik ongeveer een half uurtje mee bezig. Het is niet moeilijk, al zijn er wel onderdelen waar je wat langer over moet nadenken. Het belangrijkste is om het ritme erin te houden, want als je het door drukte een paar keer overslaat, bestaat het risico dat je het gaat vergeten.”

Besluiten nemen

“De eerste module vond ik het mooist”, zegt Els. “Daarin krijg je algemene handvatten voor het raadswerk, bijvoorbeeld over hoe je met elkaar samenwerkt, hoe je moeilijke gesprekken aangaat en hoe je tot besluiten komt. Zo gaat het over de Leercirkel, waarbij je niet een probleem aanhoort en meteen gaat oplossen, maar tijd neemt om te reflecteren en te onderzoeken. Op die manier kom je tot beter onderbouwde besluiten, die je vervolgens ook beter kunt uitleggen als er vragen uit de gemeente over komen. De opdracht bij deze module was om eens een recent genomen besluit in gedachten te nemen en na te gaan of je dat op zo’n weloverwogen manier hebt aangepakt. Er was toen vanwege corona net weer een nieuwe lockdown ingegaan en de maatregelen hadden natuurlijk opnieuw consequenties voor het gemeenteleven. Ik ontdekte bij die opdracht dat we de besluitvorming hierover goed hadden gedaan, en het bevestigde mij erin hoe belangrijk dat is.”

De tweede module over missie en jeugd was voor Els niet direct toepasbaar. “Ik heb wat minder met dat specifieke onderwerp te maken, zodat ik er niet rechtstreeks wat mee kon. De derde module over bronnen en netwerken past weer meer bij mij. Ik ben ook lange tijd lid geweest van de Raad van Kerken hier en heb als secretaris van het College van Beroepbaarstellingen zes jaar in de keuken van de Unie mogen kijken. Ik ben dus zeker overtuigd van het belang van netwerken. Dit onderdeel past trouwens ook mooi in het Unie-ABC-traject waar we in zitten. Als ik de drie basismodules heb afgerond, wil ik ook nog een aantal taakmodules gaan volgen, zoals die over voorzitterschap, samenkomsten en communicatie. Dat lijkt me erg interessant.”

Belangrijk en urgent

Terugkijkend op de modules die ze tot nu toe heeft gedaan, heeft het Els voldoende opgeleverd. “De Leercirkel was bijvoorbeeld nieuw voor mij, hoewel ik de principes onbewust al wel bleek toe te passen. En bij het voorbereiden van de vergaderingen denk ik regelmatig aan het Kwadrant van Covey, waarbij het gaat om prioriteiten stellen: bij elk onderwerp kun je je afvragen hoe belangrijk het is én hoe urgent het is. Het is zinvol om op die manier naar de agenda te kijken, want er ligt vaak veel op ons bordje. Zelfs als je bijvoorbeeld beroepsmatig de nodige ervaring hebt, kan het goed zijn iets nog eens te lezen of bevestigd te worden in hoe je dingen aanpakt.”

Als oriëntatie

Overigens beveelt Els het Leerplatform ook aan voor potentiële raadsleden in de gemeente. “Het geeft een goed beeld van wat het raadswerk inhoudt. Dus voor wie nog niet in de raad zit, kan het een goede oriëntatie en voorbereiding bieden.”

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC

  • Lees hier meer over (aanmelden voor) het Leerplatform