Skip to main content

David Gushee hoogleraar Sociale Christelijke Ethiek

Nieuws

29 april 2022

Woensdag 4 mei wordt David Gushee benoemd op de leerstoel Christelijke Sociale Ethiek aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in  Amsterdam. Gushee's benoeming tot hoogleraar komt tot stand door een partnerschap met het International Baptist Theological Study Centre (IBTS) dat is gevestigd in het Baptist House in Amsterdam. Zijn inaugurele rede is getiteld ‘Defending Democracy from its Christian Enemies: a central task for Christian social ethics today.’

Het evenement is vanaf 15.45 uur voor iedereen te volgen, in de aula van het hoofdgebouw van de universiteit aan de Boelenlaan 1105 of online via www.youtube.com/BeadlesOffice.

Verbinding kerk en samenleving

Mike Pears, directeur van IBTS, is enthousiast over de benoeming. “Het instellen van deze leerstoel bouwt voort op de uitstekende relatie die bestaat tussen IBTS en de Faculteit Religie en Theologie van de VU”, zegt hij. “Christelijke sociale ethiek vormt al tientallen jaren het hart van IBTS en de komst van Gushee, die hierin wereldwijd een leidende rol speelt, brengt nieuwe energie en focus. Ethiek is een van de belangrijkste manieren waarop de kerk verbinding maakt met de samenleving en we zien de noodzaak van een sterke christelijke stem om bij te dragen aan het welzijn van de samenleving in Europa en daarbuiten. Onze hoop en ons gebed is dat het gezamenlijke werk dat via deze leerstoel wordt gedaan een significante sociale impact zal hebben.”

Ethicus, predikant en auteur

Dr. David P. Gushee (PhD, Union Theological Seminary, New York) is ethicus, predikant en auteur. Hij is hoogleraar christelijke ethiek aan de Mercer University en de leerstoel Christelijke Sociale Ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam/IBTS.

Gushee was president van zowel de American Academy of Religion als de Society of Christian Ethics, waarmee hij zijn rol als een van Amerika's leidende christelijke ethici onderstreept. Hij is auteur, co-auteur, redacteur of mede-redacteur van meer dan 25 boeken en meer dan 175 academische boekhoofdstukken, tijdschriftartikelen en recensies. Zijn meest bekende werken zijn ‘Introducing Christian Ethics’, ‘Righteous Gentiles of the Holocaust’, ‘Kingdom Ethics’, en ‘The Sacredness of Human Life’. Met zijn ‘Changing Our Mind’ en ‘After Evangelicalism’ zet hij een theologische en ethische koers uit voor post-evangelische christenen, een koers die hij persoonlijker beschrijft in zijn memoires ‘Still Christian’.

Conferentie over ethiek

Het IBTS organiseert rondom de inauguratie een driedaagse, Engelstalige conferentie met als titel 'Het hart van de christelijke ethiek: het verkennen van de heiligheid van het leven, gerechtigheid, vergeving, waarheid en liefde'. Deze wordt gehouden van 4 tot en met 6 mei in Amsterdam en is gericht op voorgangers, leiders, studenten, onderzoekers, academici en mensen uit het maatschappelijk veld met belangstelling voor dit thema. David Gushee treedt op als ‘theoloog in residence’. Meer informatie: www.ibts.eu.