Skip to main content

Unie-ABC en partners starten 'Samen jong'

Nieuws

18 maart 2022

De komende tijd starten we als Unie-ABC samen met diverse organisaties uit het MissieNederland-netwerk de actie 'Samen Jong'. Het gaat ons niet om een eenmalige actie, maar om een duurzame beweging die blijvend inspireert, motiveert en activeert om de verbinding tussen onze gemeenten en onze jongeren te laten groeien. Het is ons gebed en onze hoop dat iedereen hier weer jong en fris van mag worden in onze betrokkenheid bij het gemeenteleven en onze liefde voor Jezus en ons missionair verlangen om ons te verbinden met de mensen buiten onze gemeente.

Intergeneratieve gemeente

Het verhaal van Samen Jong heeft al een lange aanloop gehad in onze gemeenten en in veel andere kerken en kringen in Nederland. In 2013 gaven we een bijdrage aan de YFC Trainings Event over ‘intergeneratief’ gemeente zijn. Dit kwam terecht in ons project ‘Groentjes’, dat zich enerzijds richtte op vergrijzende gemeenten en anderzijds op intergeneratief gemeente zijn. Vanuit onderzoek en gesprekken op onze Algemene Vergaderingen en in lokale gemeenten kwamen we tot conclusies en voorstellen om jongeren te betrekken in de gemeente met behulp van werkvormen, in de organisatie en ook om jongeren en gezinnen een centrale plek te geven in de visie van de gemeente.

Growing Young

22 03 Jeugdwerk Plantje kleinDit gesprek ging naadloos over in de gesprekken over Growing Young, een boek dat was ontstaan vanuit een groot onderzoek in de VS. Het bijzonder hiervan was dat het niet alleen een grondig en breed onderzoek in veel denominaties betrof, maar dat het ook een positief waarderend onderzoek was naar kenmerken van gemeenten waarbij jongeren (15-29 jaar) actief betrokken zijn bij gemeenten en gemeenten die (daardoor) ook geestelijke groei laten zien.

De uitkomsten van dit onderzoek werden samengevat in zes kenmerken die vervolgens werden vertaald in zes strategieën voor onze gemeenten.

Door de jeugdwerkers binnen Missie Nederland (Innov8) is dit uitvoerig besproken en met veel enthousiasme herkend. Tegelijk was dit ook een pijnlijke herkenning, want we beseften dat veel van onze gemeenten moeite hebben om jongeren te betrekken en om jongeren en gezinnen een centrale plek te geven binnen de gemeente.

Zo raakten we aan de praat met diverse gemeenten en collega’s van het Seminarium en zagen we sommige gemeenten aan de slag gaan met deze zes kernwaarden. Soms bracht het zegen en soms raakte het ook weer op de achtergrond.

Tijdens de coronaperiode en de negatieve gevolgen van de beperkingen voor onze gemeenten, werden we ons er ook van bewust wat deze situatie voor jongeren betekent. En de uitkomst is bij ons allen inmiddels bekend; we hebben hier eerder over geschreven, maar we hebben hierover ook veel kunnen lezen in de media. De beperkingen hebben grote invloed op jongeren gehad, omdat zij in de bloei van hun leven zeer beperkt sociaal contact konden hebben en omdat het onderwijs grote achterstanden heeft opgelopen.

Nu de oorlog in Oekraïne een volgende crisis met zich meeneemt, heeft dit ook weer gevolgen voor het toekomstperspectief van onze jeugd. Frustratie, boosheid, machteloosheid en verdriet zullen we inmiddels allemaal ervaren; bij jongeren leidt dit onder meer tot psychische klachten, wat ook blijkt uit de wachtlijsten van de Geestelijke Gezondheidszorg.

22 03 Jeugdwerk Plantje kleinHier ligt juist ook de uitdaging van gemeenten nu er meer mogelijk wordt aan contact en activiteiten. En daarom besloten we met Missie Nederland en andere partners extra aandacht te geven aan deze uitdaging om jongeren en gezinnen een centrale plek te geven in onze gemeenten, zodat we samen geestelijk mogen groeien. Met elkaar achter onze Here Jezus aan die ons altijd weer wijsheid geeft om te kunnen doen wat Hij van ons vraagt (Jakobus 1). En God blijft altijd trouw aan zijn beloften. Hij maakt altijd af waar Hij aan is begonnen. Met dit geloof willen we ook graag aandacht vragen voor ‘Samen Jong’.

Samen Jong

Samen Jong is ontstaan vanuit het besef van deze noodzaak en vanuit de overtuiging dat we het als gemeente niet alleen kunnen doen - we hebben elkaar nodig. Daarom is er een initiatief ontstaan om onze krachten te bundelen. Missie Nederland heeft dit initiatief genomen als antwoord op de vraag uit gemeenten en vanuit het verlangen naar onderlinge eenheid in onze gemeenten. Als Jezus tot de Vader bidt dat wij allen één zijn, kan dit een unieke kans zijn om deze eenheid ook in de praktijk te brengen.

Als partner verbinden we ons aan de kernwaarden van Samen Jong:

  • Prioriteit geven aan jongeren en gezinnen
  • Het verhaal van Jezus serieus nemen
  • Empathie hebben voor jonge mensen
  • Een warme gemeenschap vormen
  • Verantwoordelijkheid doorgeven
  • Relevant zijn voor je omgeving

Behalve goede voornemens en gesprekken hierover, willen we in het voorjaar ook het boek ‘Samen Jong’ presenteren. Het is ontwikkeld naar aanleiding van Growing Young, maar Sabine van der Heijden, Vincenza La Porta en Jan Wolsheimer maken dit geschikt voor een Nederlandse context. Lees hier meer. 

22 03 Jeugdwerk stekjeWij als partners lezen mee in de feedbackgroep, zodat het boek nog dichter bij onze praktijk kan komen. Vervolgens zullen diverse organisaties manieren ontwikkelen om hierover in gesprek te gaan of werkvormen aan te bieden waarmee we praktisch aan de slag kunnen in de gemeente. Op dit moment zijn we in gesprek over een online cursus met Youth For Christ en zal ook LEF-Navigators aansluiten om gemeenten hierin te begeleiden. We moedigen jullie aan om in de gemeente te kiezen voor een structurele aanpak met een werkgroep ‘Samen Jong’ die alles kan inventariseren en zo kan inspireren voor de langere termijn. En maak hier ook een structureel gebedspunt van. Hoe mooi zou het zijn als we straks daadwerkelijk getuigen mogen zijn van Gods antwoord op onze gebeden voor onze jongeren en onze gezinnen!

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom en we hopen en bidden dat we met nieuwe energie en frisse moed de komende tijd geïnspireerd mogen raken om met alle generaties in onze gemeenten geestelijk tot nieuwe groei en bloei te komen.

Ronald van den Oever
Adviseur jeugdwerk Unie-ABC