Skip to main content

Nieuw: module diaconaat op Leerplatform

Nieuws

18 maart 2022

De ontwikkeling van het Digitale Leerplatform gaat onverminderd voort. Inmiddels is er een nieuwe taakmodule over diaconaat beschikbaar: de eerste vier blokken zijn klaar. 

De module gaat over de breedte en grenzen van diaconaat, over samenwerking en communicatie. Ook worden er praktische tips gegeven en een casus besproken. Zo krijgen gemeenteleiders die op dit gebied actief zijn handvatten om in hun eigen gemeente het diaconaat vorm te geven.

Zending

Er wordt op het moment ook gewerkt aan een module over Zending, bestemd voor raadsleden die dit taakveld in hun portefeuille hebben en mogelijk ook voor leden van de gemeentelijke zendingscommissie. 

Aanmelden kan nog steeds

Het Digitale Leerplatform blijkt echt aan te sluiten bij de behoefte in gemeenten om oudsten en andere leiders op een gestructureerde manier te ondersteunen en te versterken in hun taak. Iedere maand komen er weer nieuwe deelnemers bij. Inmiddels is overigens ook een groepje gestart van mensen van buiten Unie-ABC (die hiervoor apart betalen - voor Unie-ABC-gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden). Een mooie ontwikkeling dat we op deze manier voor veel gemeenten iets kunnen betekenen.

  • Kijk hier voor meer informatie of aanmelden