Skip to main content

Vijf regioavonden in maart en april

Nieuws

08 maart 2022

In maart en april 2022 zullen er vijf regioavonden worden gehouden, waarin bestuur en medewerkers van Unie-ABC opnieuw in gesprek gaan met afgevaardigden van de aangesloten gemeenten. 

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld om de contacten van Unie-ABC-gemeenten onderling te versterken en vorm te geven en om samen na te denken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Er zal op de verschillende avonden dan ook ruimte zijn voor nadere kennismaking met elkaar en voor bemoediging. Verder gaan we nadenken over missionair gemeente zijn. In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van 18 mei zullen ook enkele onderwerpen worden voorbesproken over het verloop van het fusieproces. 

Hier vindt u een overzicht van de geplande regioavonden:

  • Donderdag 10 maart Regio Noord: Nieuweweg 29 Koudum, inloop vanaf 19.30 u, start programma om 20.00 uur
  • Maandag 28 maart Regio Noord-Oost: Zuiderdiep 85 Tweede Exloërmond, inloop vanaf 19.30 u, start programma om 20.00 uur
  • Woensdag 30 maart Regio Zuid: Mendelssohnlaan 1a Eindhoven, inloop vanaf 19.30 u, start programma om 20.00 uur
  • Donderdag 7 april Regio Midden Zuid-West: Wattstraat 64 Zoetermeer, inloop vanaf 19.30 u, start programma om 20.00 uur
  • Dinsdag 12 april Regio Midden-Oost: Wassenaarweg 5 Arnhem, inloop vanaf 19.30 u, start programma om 20.00 uur

Let op: Omdat de positie van regiocoördinator Noordwest tot voor kort vacant was, is daar geen aparte regioavond georganiseerd. De gemeenten uit deze regio zijn van deze keer harte welkom in een andere regiobijeenkomst!

Bent u niet zeker in welke regio uw gemeente valt? U kunt het opzoeken in dit overzicht.

Alle gemeenten hebben via de secretaris een uitnodiging ontvangen met een link om zich aan te melden.

  • Bestuurslid Harm Jut schrijft in een blog met als titel ‘Unie-ABC, wat heb je eraan?’ iets over het proces waar we mee bezig zijn. U leest het hier.