Skip to main content

IBTS-conferentie over christelijke ethiek

Nieuws

25 februari 2022

Van 4 tot en met 6 mei vindt in Amsterdam een IBTS-conferentie plaats met als titel: 'Het hart van de christelijke ethiek: het verkennen van de heiligheid van het leven, gerechtigheid, vergeving, waarheid en liefde'.

Deze conferentie is een gedeelde interculturele leerervaring die openstaat voor iedereen. De IBTS nodigt voorgangers, leiders, studenten, onderzoekers, academici en mensen uit het maatschappelijk veld met belangstelling voor de thema's van de conferentie uit, om deel te nemen aan deze conferentie en leerervaring. Prof. David Gushee, onlangs benoemd op de leerstoel Christelijke Sociale Ethiek aan de VU Amsterdam in samenwerking met IBTS, zal onze theoloog in residence zijn.

De conferentie geeft ruimte aan doorleefde ervaring, academische bijdragen en theologische reflectie. De conferentie is in het Engels en is ook online te volgen. Meer details over verschillende bijdragen is te vinden op: https://www.ibts.eu/programmes/ibts-ethics-conference

Uitnodiging inauguratie Prof. Dr. David Gushee op 4 mei 2022

Deze conferentie valt ook samen met de inauguratie van Prof. David Gushee op de Leerstoel voor Christelijke Sociale Ethiek, die zal plaatsvinden op woensdag 4 mei in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. Dit gebeurt in samenwerking met IBTS, waarbij Prof. Gushee tijdens de conferentie als onze theoloog in residence zal fungeren. Zijn lezing heeft als titel: 'Defending democracy from its Christian enemies: a central task for Christian social ethics today'.

  • Lees hier meer over het programma van de conferentie
  • Lees hier de uitnodiging voor de inauguratie
  • Lees hier meer informatie over de inauguratie door de VU