Skip to main content

CAMA-DNA centraal in webinars en boek

Nieuws

11 februari 2022

Wat is het DNA van CAMA en hoe is deze beweging eigenlijk ontstaan? In een serie webinars en de Nederlandse vertaling van het boek 'A.B.' staan deze vragen centraal.

In januari nam EMERALD, de Europa-Midden-Oosten-tak van de Alliance World Fellowship, het initiatief tot een serie webinars over het ‘CAMA-DNA’. Het leven van de grondlegger van de beweging, A.B. Simpson (1843-1919), is op talloze manieren inspiratiebron tot op de dag van vandaag. Zijn leven is de leidraad geweest voor de webinars over de rijke geschiedenis van de beweging. ‘All for Jesus’: hart voor mensen aan de rand van de samenleving, de gedrevenheid voor zending dichtbij of ver weg en de nadruk op levensheiliging – het zijn pijlers van de beweging. Rocco Rausch, CAMA-netwerker en voorganger in EBG Tilburg, gaf de presentaties. Deze zijn hier terug te vinden. Uit de daaropvolgende gesprekken in kleine groepen en het gebed voor elkaar sprak de diepe verbondenheid met broeders en zusters verspreid over ons continent.

AB_3d.jpgBoekpresentatie

Een ander initiatief om het CAMA-DNA op de kaart te zetten is de verschijning van de Nederlandse vertaling van het boek “A.B.”, over het leven en de springlevende erfenis van A.B. Simpson. Op zondag 6 februari na de dienst is het boek gepresenteerd in de oudste Nederlandse CAMA-gemeente, in Den Bosch. Namens Unie-ABC heeft Robert Bezemer een exemplaar in ontvangst mogen nemen. Het is te bestellen via www.cmalliance.nl