Skip to main content

Nederlands boek over oprichter CAMA

Nieuws

18 februari 2022

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van ‘A.B.’ van David P. Jones, een biografie over het leven van Albert Benjamin Simpson, stichter van de wereldwijde CAMA-beweging. Rocco Rausch, voorganger van Evangelische Baptistengemeente Tilburg en bestuurslid van de stichting Christian and Missionary Alliance in Nederland, is een van de vertalers en vertelt erover.

Gedachtengoed

“Er zijn meerdere biografieën over het leven van Simpson geschreven”, begint hij. “De laatste dateert van 2019 – precies honderd jaar na zijn overlijden. Ik was toen in de gelegenheid om voor de herdenking van de Alliance World Fellowship (AWF) naar New York te gaan. De Amerikaanse organisatie van CAMA wilde met het nieuwe boek het gedachtengoed van Simpson opnieuw onder de aandacht brengen en het was de bedoeling dat de aanwezigen het boek ook naar hun eigen landen mee zouden nemen. Met een Engelstalige versie bereik je echter voornamelijk voorgangers en andere leidinggevenden. Om het verhaal ook op gemeenteniveau te laten landen, wilden we het boek graag in het Nederlands vertalen. Wij kregen de rechten van de AWF om dit te doen en met een klein team van vertalers zijn we ermee aan de slag gegaan. Het was een flinke klus, maar het boek is af en beschikbaar voor iedereen die er belangstelling voor heeft.”

"Simpsons persoonlijke verhaal biedt een uniek inkijkje in een stuk wereldgeschiedenis"

22 02 Rocco Rausch met boekBemoedigend verhaal

Wat is er zo bijzonder aan het verhaal van A.B. Simpson? “Simpson was een gewone man, een voorganger, die op allerlei gebied een moeilijk leven had. Maar ondanks de uitdagingen in bijvoorbeeld zijn huwelijk en met zijn kinderen, vond hij steeds opnieuw de weg naar Christus terug. God gebruikt gebroken mensen voor Zijn werk – ook vandaag nog. Dat alleen al maakt zijn verhaal erg bemoedigend. Tegelijk geeft Simpsons persoonlijke verhaal ook een uniek inkijkje in een stuk wereldgeschiedenis.

Simson kwam vanuit Canada naar New York in een tijd dat veel Europeanen voor de American Dream naar Amerika reisden. Daar aangekomen lag die droom niet kant en klaar te wachten: veel van deze immigranten belandden aan de rand van de samenleving. Simpson kwam terecht in een keurige Presbyteriaanse kerk en wilde van daaruit die migranten bereiken met het Evangelie. Hij hield bijvoorbeeld evangelisatieacties onder Italiaanse immigranten, maar toen ze naar zijn kerk kwamen, werden ze geweigerd: ze konden beter een kerk zoeken die bij hen paste. Zo begon Simpson voor zichzelf: hij startte The Gospel Tabernacle, een ‘mobiele kerk’ van waaruit hij Gods Woord verkondigde. De kerken die daaruit voortkwamen waren voor alle klassen en nationaliteiten. Ook richtte hij een bijbelschool voor zendelingen op en bracht hij in zijn Missions Magazine landen onder de aandacht die nog niet met Evangelie waren bereikt en mobiliseerde hij zendelingen om daarheen te gaan. Overal in de wereld ontstonden zo lokale kerken, gesticht vanuit de missie van Simpson. Overigens werd CAMA pas in 1975 een denominatie.”

Begin CAMA in Nederland

CAMA begon in Nederland oorspronkelijk als zendingstak van de Amerikaanse organisatie. “Het Nederlandse zendingsechtpaar Könemann kwam na de Tweede Wereldoorlog erug uit Nederlands-Indië waar ze met CAMA-zendelingen in aanraking waren gekomen. Ze startten in eerste instantie als gebeds- en zendingsorganisatie, waarbij zendelingen naar het buitenland werden uitgezonden. De gedachte was toen nog om het planten van kerken hier over te laten aan de bestaande Nederlandse kerken. In 1975 werd echter toch de eerste CAMA-kerk in Nederland gesticht: in Den Bosch, in katholiek gebied dus. De jaren daarna volgden andere CAMA-gemeenten. Deze vormden uiteindelijk samen de CPG (Cama Parousia Gemeenten) die in 2006 fuseerden met de Broederschap der Baptisten (BBN) tot de ABC (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten)."

CAMA-DNA

22 02 Bestuur CAMACAMA Nederland, dat het boek uitbrengt, is sinds begin vorig jaar een nieuwe stichting. “Wij willen het CAMA-DNA verstevigen in ons land. Waar de organisatie CAMA Zending zich richt op zending ver weg, willen wij vorming en gemeentestichting in Nederland een nieuwe impuls geven en daarin de breedte van de kerk dienen. Dat doen we onder meer door het organiseren van retraites en cursussen en bijvoorbeeld ook via dit nieuwe boek dat is verschenen. Ik hoop dat het boek mensen kan inspireren en dat er nieuwe ‘Albert Simpsons’ opstaan: mensen die door God worden geroepen om het Evangelie te verkondigen en nieuwe kerken te stichten.” (Foto links: het bestuur van CAMA Nederland.)

Het boek ‘A.B.’ is kosteloos aan te vragen door een bericht te sturen via dit formulier. Door middel van een gift kunt u meedoen met het door de stichting gestarte boekenfonds waarmee CAMA Nederland meer boeken wil gaan publiceren in dezelfde lijn.

  • Het boek is op 6 februari in Den Bosch gepresenteerd. Lees hier een bericht over de overhandiging aan Unie-ABC-voorzitter Robert Bezemer en bekijk de presentatie via deze link terug.
  • Meer weten over het CAMA-DNA? Bekijk hier een reeks van zes webinars (Engelstalig) die Rocco Rausch onlangs verzorgde.

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC