Skip to main content

CIO-update: einde beperkingen voor kerken

Nieuws

16 februari 2022

Op 25 februari komen in Nederland nagenoeg alle beperkende coronamaatregelen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer. Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft. Wel blijven de basisadviezen rond onder meer ventileren, handen wassen en vaccinatie van toepassing. In dat kader heeft het CIO, het overlegplatform kerk en overheid waar ook Unie en ABC bij zijn aangesloten, nieuw advies uitgebracht.

Kerkdiensten

Voor kerkdiensten betekent de versoepeling dat met ingang van 25 februari geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte anderhalve meter afstand is komen te vervallen.

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt.

Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer dit in het kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging om deel van de zitplaatsen op 1,5m te blijven aanbieden.

Voor aanstaande zondag 20 februari zijn de huidige maatregelen van toepassing. De versoepelingen die op vrijdag 18 februari ingaan, zijn van toepassing op locaties waar het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is. Voor kerkdiensten is het tonen van een CTB niet verplicht, vandaar dat deze versoepelingen geen gevolgen hebben voor de kerkdiensten van aankomende zondag.

Overige kerkelijke activiteiten, nadere uitwerking

Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.

Het advies om het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken tot vier personen is per 15 februari al komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen samenkomen.

Naar aanleiding van vragen wordt nu al vermeld dat de grens van 500 bezoekers niet van toepassing zal zijn op kerkdiensten.

In de loop van volgende week zal het CIO een aantal nader uitgewerkte aandachtspunten publiceren.

Voor 15 maart heeft het kabinet een volgend ‘weegmoment' aangekondigd. 

Zie voor meer informatie: