Skip to main content

Vervolg betrokkenheid Holocaust Herdenking

Nieuws

11 februari 2022

In de Algemene Ledenvergadering van november is via een peiling gebleken dat er een breed draagvlak is voor het zichtbaar maken van onze verbondenheid met het Joodse volk. Het plan was om bij de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking op 30 januari een krans te leggen namens Unie-ABC. Helaas is dat niet gelukt, omdat het organiserend comité deze bijeenkomst besloten heeft gehouden wegens de coronamaatregelen.

Het bestuur van Unie-ABC heeft besloten om voor de herdenking in 2023 een werkgroep met enkele voorgangers te vormen. De werkgroep zal in afstemming met het bestuur een handreiking samenstellen voor gemeenten die de Holocaust Herdenking in hun diensten een plek willen geven. Het streven is om daarbij gebruik te maken van wat andere kerken beschikbaar hebben. Daarnaast kan de werkgroep nog andere initiatieven voorstellen rond dit onderwerp.

Robert Bezemer, voorzitter bestuur Unie-ABC