Skip to main content

In memoriam Wies Scholte-de Jonge

Nieuws

04 februari 2022

Op 14 januari overleed zuster Wies Scholte-de Jonge. Zij zette zich jarenlang in als bestuurslid van de Nederlandse Baptisten Vrouwenbeweging (NBVB). We zijn dankbaar voor wat zij op die manier voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend. Een in memoriam.

Wies de Jonge werd geboren te Sneek op 21 maart 1934 in een baptistengezin. Op dertienjarige leeftijd werd ze gedoopt op 7 december 1947. Op 10 november 1966 trouwde ze met Jaap Scholte. Ze kregen samen twee dochters. Het gezin woonde toen in Bodegraven. In juli 1974 verhuisden ze naar Castricum.

Wies sloot zich aan bij de baptistengemeente Heemskerk en ze voelde zich daar al gauw helemaal thuis. Ze werd een meelevend lid. Werd lid van 'Zusterhulp', later 'Vrouwenkring' geheten. Ze heeft vele jaren in de raad van de gemeente gezeten.

Als lid van de Vrouwenkring bezocht ze regelmatig de Trainingsdagen, georganiseerd door de Nederlandse Baptisten Vrouwenbeweging (NBVB) op het SBI in Doorn, een christelijk conferentiecentrum.  Ze viel op door haar geloofsbeleving en door haar betrokkenheid.

Eigenschappen die, naast bestuurlijke kwaliteiten, gewaardeerd werden als bestuurslid van het Landelijk Bestuur (LB) van de NBVB. In 1989 werd ze dan ook gekozen in het LB van de NBVB. Zes jaar lang was ze heel intensief betrokken bij het landelijk Vrouwenwerk in onze Baptisten Unie. Ze bezocht in 1992 ook een Europese conferentie van de Europese Baptisten Vrouwen Unie (EBWU).

Als lid van het LB werd ze toegevoegd als meedenkend lid van de Evangelisatie Commissie van de Unie (ECU). Daardoor leerde ze veel mensen kennen binnen de baptistengemeenschap. En dat vond ze een groot voorrecht. Ook bezocht ze meerdere malen de conferenties van de ECU/WSE.

Door haar afnemende gezondheid heeft ze veel dingen moeten afzeggen. De laatste jaren werd haar gezondheid steeds slechter. Haar geloof bleef standvastig en haar betrokkenheid leed er niet onder.

Wies overleed op 14 januari 2022. We verliezen in haar een zeer betrokken gelovige vrouw, die veel betekend heeft voor de Nederlandse Baptisten Vrouwenbeweging (NBVB).

Op 22 januari 2022 was de uitvaartdienst waarin werd stilgestaan bij haar lievelingstekst: Jesaja 41:10 “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen.” Dat deze tekst haar familie en vrienden tot steun mag zijn.

Namens de NBVB-vertegenwoordiging Hannie Mansens en Wies Dijkstra,

Ina Jager–de Haan