Skip to main content

Werken aan een veilige gemeente

Nieuws

04 februari 2022

Nu machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag volop actueel zijn in de media en de samenleving als geheel, kan dit ook gemeenten extra aansporen om met het onderwerp veiligheid aan de slag te gaan. Als Unie-ABC bieden we graag handvatten.

De gemeente van Jezus Christus hoort een veilige plek te zijn, een gemeenschap waarin mensen met respect en open met elkaar omgaan en geen misbruik maken van relaties. Goede omgang willen we bevorderen, misbruik willen we voorkomen en waar dat plaatsvindt of plaatsvond ertegen optreden. Onder de titel 'Een veilige gemeente' bouwen we met elkaar aan een cultuur van veiligheid en heiligheid, van verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid. Zodat de gemeente een plek is en blijft waar veilige ruimte is voor mensen om te groeien in hun geloof, zowel samen als gemeenschap als individueel.

Hebt u vragen, neem dan eens contact op met uw regiocoördinator.