Skip to main content

Update corona - Verruiming voor jeugdwerk

Nieuws

18 januari 2022

Na de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag heeft het CIO, het overlegplatform kerk en overheid waar ook Unie en ABC bij zijn aangesloten, met de (nieuwe) minister gesproken over de gevolgen voor de kerken. Daarbij zijn de mogelijkheden voor jeugdwerk verruimd. De overige adviezen blijven in grote lijnen ongewijzigd. 

In de afgelopen twee weken is het aantal besmettingen door de omikronvariant pijlsnel gestegen, tot een ongekende hoogte, ondanks de lockdown. Daarom is het aantal versoepelingen beperkt gehouden. Als belangrijkste leidraad noemde de minister-president: volg de regels zo goed mogelijk op, gebruik je gezonde verstand en geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte.

CIO doet, aansluitend bij de nu geldende maatregelen, de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen.

Kerkdiensten

Zend kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren.

Als u ervoor kiest om ook fysieke diensten te houden dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief “personeel”). Basisregels blijven in dat geval van toepassing. Ook het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de anderhalve meter afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen). Regel in dit geval ook het binnenkomen, plaatsnemen en vertrek uit het kerkgebouw. Overweeg het werken met voorafgaande aanmelding. Ventilatie blijft van groot belang. Het verdient aanbeveling om het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.

Uitvaarten en huwelijksdiensten

Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen.

Georganiseerde jeugdactiviteiten

De mogelijkheden hiervoor zijn verruimd. Voor jongeren zijn georganiseerde activiteiten buiten en binnen mogelijk. Leeftijd, groepsgrootte en tijdsbepaling (voor 17 uur) zijn vervallen. Het mag geen evenement zijn. Let op basisregels en hygiënevoorschriften. Voor jongeren vanaf 18 jaar is bij binnenactiviteiten een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Let ook op de bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand.

Repetities van koren en cantorijen

Deze zijn weer mogelijk geworden. Deze vallen onder de cultuur-en kunstbeoefening voor amateurs. Wel is een CTB (coronatoegangsbewijs) verplicht. 

Vergaderingen en andere kerkelijke activiteiten

Allereerst wordt aangeraden alles zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden. Wanneer gekozen wordt voor fysieke bijeenkomsten (zoals vergaderingen, catechese) kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van anderhalve meter.

Gebruik van mondkapjes

De situaties waarin het dragen van een mondkapje verplicht of geadviseerd wordt, zijn uitgebreid. Klik hier voor meer informatie daarover op de website van de overheid.