Skip to main content

Nieuw CIO-advies: Kerst digitaal vieren

Nieuws

23 december 2021

Sinds zondag 19 december is Nederland opnieuw in lockdown. De maatregelen gelden in elk geval tot en met vrijdag 14 januari. Het CIO, het overlegplatform kerk en overheid waar ook Unie en ABC bij zijn aangesloten, heeft daarop nieuwe adviezen voor de kerken uitgebracht. Kern daarvan is: vier Kerst digitaal.

CIO doet de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping betekenen op eerdere uitgebrachte adviezen.

Kerkdiensten rond de Kerstdagen en jaarwisseling

  1. Zend kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren.

  2. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief 'personeel'). Basisregels blijven in dat geval van toepassing. Ook het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de anderhalve meter afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen).

Uitvaarten en huwelijksdiensten

Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen.

Georganiseerde jeugdactiviteiten

Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden – zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. Dit mag geen evenement zijn.

Dringende vergaderingen

Voor dringende vergaderingen wordt allereerst aangeraden om deze digitaal te laten plaatsvinden. Wanneer dit onmogelijk is kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van anderhalve meter.

Zie voor meer informatie :