Skip to main content

Raadslid Ybeltje Bandstra over het Leerplatform

Nieuws

30 november 2021

Ybeltje Bandstra is sinds kort raadslid in de Baptistengemeente Zuidwest-Friesland in Koudum. Al snel na haar start meldde ze zich aan voor het Leerplatform van Unie-ABC.

Waarom ben je deze toerustingscursus voor raadsleden gaan volgen?

Wanneer je wordt gekozen als raadslid voor een kerkelijke gemeente is het moeilijk in te schatten waar je ‘ja’ tegen zegt. Tenminste, dat gold voor mij.

Elke maand vergaderen? Waar hebben ze het dan over? Alles draait toch in de gemeente, tenminste wanneer er geen corona is. We hebben een prachtig gebouw met de mooiste voorzieningen. Essentiële zaken zijn opgetuigd en bemensd met leden en vrienden die hun verantwoordelijkheid nemen. Alle staat op papier. Kortom: wat gaan we doen met z’n allen?

Het raadswerk was voor mij een ‘black box’. Ik merkte in mijn beleving weinig van wat de raad deed en had daarom ook al eens in een gemeentevergadering gevraagd meer met de gemeente te communiceren. Er kwam een vaste rubriek in het maandblad waarin naar aanleiding van de raadsvergadering maandelijks een verslag werd geschreven.

Er waren wel eens vragen in een gemeentevergadering die achter de schermen werden afgehandeld. Conflicten werden onder het mom van ‘mensen niet willen beschadigen’ zoveel mogelijk buiten het gezichtsveld van de gemeente ‘opgelost’. Hierover had ik mijn eigen ideeën en ik wenste meer interactie en samenwerking tussen raad en gemeente. Dat is mijn motivatie geweest om de raad in te gaan.

Tijdens mijn eerste raadvergadering werd de toerustingscursus van Unie-ABC gepromoot. Nieuwsgierig en leergierig als ik ben, leek me dat wel zinvol. Tijdens mijn werkzame leven pakte ik ook alle studiegelegenheden met beide handen aan. Dus waarom ook nu niet?

Je begon met module A. Wat kun je daarover vertellen?
Deze module gaf, om erin te komen, voldoende stof tot nadenken. Naast voor mij bekende kost zoals de leercirkel, waren er ook bezinnings- en reflectiemomenten. De vergaderingen en de omgang met elkaar verliepen totaal anders dan wat ik gewend was in mijn werkzame periode. Eerlijk gezegd: het onderscheid tussen professionele organisatie en gemeentelijke organisatie bezorgde mij een cultuurshock. Ik heb me toen wel afgevraagd of ik hier wel op mijn plek zat.

Ik was in mijn werk getraind in zakelijkheid en doelgerichtheid. Het was heel gewoon om afgerekend te worden op je resultaten. Daarom is het onderdeel ‘hoe kijk je naar je taak, teamwork en communicatie’ voor mij erg leerzaam. Ik mag deze bij herhaling inkijken om te weten in welke omgeving ik nu opereer.

Je hebt vervolgens Module B gedaan, over ‘Richting, ruimte, Missio Dei en intergeneratieve gemeente’. Wat vond je daarvan?
Ik vond deze module inspirerend en een opfrisser. Om aan de hand van het overzicht van Covey over urgentie en belangrijkheid een oefening te doen met betrekking tot raadszaken was zinvol.
 
Voor de onderdelen rond jeugd heb ik grote interesse, omdat wij op een herijkingpunt zitten: we willen de jongeren in de gemeente meer verantwoordelijkheden geven, ook voor het organiseren van diensten. Het ‘intergeneratieve gemeente zijn’ riep in eerste instantie even weerstand op, omdat ik dacht dat ouderen het ‘kind van de rekening’ zouden worden. Maar dat bleek juist helemáál niet het geval! Dus het onderwerp greep mij. Ik heb het direct doorgestuurd aan de leiding van His Kids.

Al met al was het een inhoudelijk blok waarvan mijn handen gaan jeuken om aan de slag te gaan. Allereerst met interne verbetertrajecten en daarna om meer oog te krijgen voor de omgeving (wijk) en voor jonge kerken in het buitenland.

Wilt u ook nieuwe inzichten opdoen voor het raadswerk of uitgedaagd worden met een frisse blik naar aspecten van het gemeentewerk te kijken? Aanmelden voor het Leerplatform kan hier.