Skip to main content

Ledenvergadering gaat niet door

Nieuws

15 november 2021

Helaas heeft het bestuur van Unie-ABC moeten besluiten om de Algemene Ledenvergadering van 17 november niet door te laten gaan.

"We hadden ons erop verheugd om elkaar na lange tijd eindelijk weer in levenden lijve te ontmoeten, met elkaar te spreken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap en ons geloof samen te vieren. Ook was het mooi geweest als we onze beoogde nieuwe Algemeen Secretaris in deze setting aan u voor hadden kunnen stellen", schrijft bestuursvoorzitter Robert Bezemer aan de gemeenten. "Maar hoewel de vergadering formeel wel plaats zou kunnen vinden – met gebruikmaking van de QR-code, de anderhalve meter afstand, vaste zitplaatsen, en mondkapjes bij beweging – zou juist de centrale doelstelling van ontmoeting en delen eigenlijk niet uit de verf komen." Om die reden wordt de bijeenkomst dus afgelast.

Om op korte termijn alsnog momenten van ontmoeting en gesprek te hebben, heeft het bestuur het voornemen om begin volgend jaar verschillende regionale bijeenkomsten te organiseren.

Over een aantal voorstellen die op de agenda van de ledenvergadering stonden en over de begrotingen voor 2022 is wel besluitvorming nodig. Stemming hierover zal via een digitaal formulier gaan. Dat formulier ontvangen de secretarissen later deze week.