Skip to main content

Unie-ABC aanwezig bij presentatie NBV21

Nieuws

14 oktober 2021

Gisteren ontving koning Willem-Alexander het eerste exemplaar van de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Herman de Boer en Henk Bakker waren er namens onze geloofsgemeenschap bij aanwezig.

NBV21. Wellicht weet u door de uitvoerige aandacht in de media waar deze afkorting voor staat: de Nieuwe Bijbel Vertaling voor de 21 ste eeuw.

Woensdag 13 oktober overhandigde de directeur van de Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap (NVB), Rieuwerd Buitenwerf, het eerste exemplaar aan de koning. Vervolgens namen zo’n twintig representanten van protestantse, rooms-katholieke, orthodoxe en joodse geloofsgemeenschappen de Bijbel in ontvangst van de voorzitter van het NVB, ds. Karin van den Broeke.

Het was een feestelijke en inspirerende middag in de Grote Kerk in Den Haag. Met korte verhalen over de wordingsgeschiedenis van deze nieuwe vertaling van de Bijbel en enthousiaste muzikale bijdragen.  

Ik mocht er namens onze Unie-ABC bij zijn en ook onze hoogleraar Henk Bakker was aanwezig als één van de vele theologen die heeft bijgedragen aan dit project. Bijzonder is dat ook de Joodse gemeenschap hierin participeerde.

Het resultaat is een prachtige Bijbelvertaling: een Bijbel voor iedereen, voor kerk en samenleving. Hopelijk gaat de NBV21 ook in onze gemeenten veel gebruikt worden.

Herman de Boer
Algemeen Secretaris Unie-ABC a.i.

Foto links bovenaan: NBG-directeur Buitenwerf overhandigt het eerste exemplaar van de NBV21 aan koning Willem-Alexander. Foto NBG/Willem Jan de Bruin.

21 10 NBV21 03

21 10 NBV21 02

21 10 NBV21 07