Skip to main content

EBF neemt resolutie aan over klimaat

Nieuws

28 september 2021

De European Baptist Federation (EBF), waar de Unie van Baptistengemeenten onderdeel van is, heeft vorige week tijdens haar jaarvergadering in Amsterdam een resolutie aangenomen over klimaatverandering. Directe aanleiding is de internationale klimaatconferentie COP26 die in de eerste helft van november wordt gehouden in Schotland. 

In de resolutie staat onder meer dat wij als christenen zijn geroepen om als rentmeesters voor Gods schepping te zorgen en daarin beelddragers van Hem te zijn, en dat deze taak ook invulling geeft aan de oproep van Jezus om onze naaste lief te hebben. Verder roept de resolutie de bij de EBF aangesloten kerkgenootschappen op om te bidden voor gebieden die door de klimaatveranderingen zijn getroffen en voor onze regeringsleiders die met oplossingen moeten komen. Ook worden kerken opgeroepen zelf hun steentje bij te dragen door hun gebouwen op een 'groene' manier in te richten. 

Krachtig getuigenis

Bij de presentatie van de resolutie sprak Helle Liht van de EBF over het belang van de resolutie en zei dat "zorg voor de schepping in de wereld van vandaag een krachtig getuigenis is van Gods liefde en zorg voor alles wat Hij heeft gemaakt". Ze wees op de verantwoordelijkheid die Gods kinderen hebben om zich hiervoor in te zetten en van zich te laten horen. "De aangenomen resolutie vestigt hier de aandacht op en roept op tot dringende actie."

  • Lees hier de EBF-resolutie (Engels)
  • Lees hier een vertaling van de resolutie in het Nederlands