Skip to main content

Corona-update: nieuwe adviezen CIO

Nieuws

18 september 2021

Vanaf zaterdag 25 september voert de overheid opnieuw versoepelingen door in de coronamaatregelen. In dat kader heeft het CIO (overlegplatform kerk en overheid), waar ook Unie en ABC bij zijn aangesloten, gistermiddag nieuwe adviezen voor kerken gepubiceerd.

Het advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen over deze aanpassingen die op 25 september ingaan bevat de volgende aandachtspunten:

 1. Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte anderhalvemetermaatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
  Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

 2. Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

 3. CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.

 4. Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.

 5. De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
   • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
   • thuisblijven en testen bij klachten;
   • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
   • de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona).
 1. Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te voeren. Houdt hierbij rekening met de concrete omstandigheden van het kerkgebouw:
   • Omvang en hoogte van de kerkruimte;
   • Mogelijkheden voor verantwoorde doorstroming van lucht;
   • Aantal zitplaatsen en aantal kerkgangers;
   • Tijdsduur van de kerkdienst en van de (samen)zang. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op de website: www.eerstehulpbijventilatie.nl.

Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd nadere adviezen en richtlijnen beschikbaar komen hoe om te gaan met ventilatie in (kerk)gebouwen.

 1. De routekaart overheid is komen te vervallen. Dit betekent ook dat de door CIO gepubliceerde routekaart niet langer van toepassing is.
  De overheid heeft een nieuw stuk gepubliceerd, 'Aanpak najaar', waarin een andere systematiek wordt gehanteerd die gebaseerd is op aantal ziekenhuis- en ic-opnames (zie de website van de overheid).

 Unie-ABC adviseert de bij haar aangesloten gemeenten deze aanwijzingen op te volgen.