Skip to main content

Update corona: anderhalve meter als norm

Nieuws

24 juni 2021

Nu de overheid vanaf zaterdag 26 juni opnieuw versoepelingen doorvoert in de coronamaatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten. Daarbij wordt, net als in de samenleving, de anderhalve meter de norm voor activiteiten.

Het advies van het CIO (overleg kerk en overheid) aan de aangesloten kerkgenootschappen bevat de volgende aandachtspunten:

 1. In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voorzover hierbij de anderhalve meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. 
 1. Belangrijk is dat hierbij de algemene randvoorwaarden in acht worden genomen:
  • nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten)
  • voorafgaande reservering en registratie
  • gezondheidscheck
  • placering in het kerkgebouw
  • hygi├źnemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om daarbij onderling anderhalve meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 
 1. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden blijft deze verplichting gelden. Deze verplichting geldt niet voor kerkdiensten, maar kan wel worden toegepast waar de nakoming van de anderhalve meter afstand niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot kerkgebouwen, bij sanitaire voorzieningen en dergelijke.
 1. (Samen) zingen: bij de versoepelingen die op vrijdag 18 juni bekend werden gemaakt werd ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen, te schreeuwen of blaasinstrumenten te bespelen vervalt.

  Het CIO adviseert om in dit opzicht rekening te houden met de concrete omstandigheden in het (kerk)gebouw waar de kerkdienst plaatsvindt:
  - omvang en hoogte van de kerkruimte
  - ventilatiemogelijkheden, luchtstromen
  - locatie van zitplaatsen en aantal van de kerkgangers
  - tijdsduur van de (samen)zang
 1. Groepsgrootte: beperkingen op groepsgrootte binnen en buiten komen te vervallen. 

Als Unie-ABC sluiten wij ons aan bij deze CIO-adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de lokale (oudsten)raad om aan deze adviezen in de concrete situatie een verantwoorde invulling te geven.