Skip to main content

Groningenzondag: bidden en geven

Nieuws

12 juni 2021

Het Platform Kerk en Aardbeving houdt op 27 juni opnieuw een Groningenzondag, om namens de kerken in die provincie aandacht te vragen voor de gevolgen van de aardbevingen daar. Mede omdat Groningen de bakermat is van het Nederlandse baptisme, beveelt het bestuur van Unie-ABC de Groningenzondag en de bijbehorende oproep tot gebed en een collecte van harte aan bij haar aangesloten gemeenten.

Logo Kerk en AardbevingHet Platform Kerk en Aardbeving schrijft in een brief aan de kerken:

"Op 16 augustus 2012 vond om 22.31 uur in het Groningse dorp Huizinge een aardbeving plaats met een magnitude van 3,6. Sindsdien is er in de provincie Groningen veel gebeurd. De beving in Huizinge zorgde ervoor dat de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning eindelijk serieus werd genomen. Tegelijk moeten we constateren dat de situatie in Groningen op veel plaatsen nog steeds schrijnend is. Bij veel Groningers is er in de afgelopen jaren onderhuids iets fundamenteels beschadigd. Het vertrouwen in instanties voor een rechtvaardige behandeling is bij velen weg. We hopen dat de aangekondigde parlementaire enquête een start kan maken met het herstellen van vertrouwen. 

Als Platform Kerk en Aardbeving vormen we, als predikanten van allerlei kerkelijke denominaties uit Groningen, een platform om elkaar te bemoedigen, te informeren, uit te dagen en op te komen voor de getroffen Groningers. Ook nemen we deel aan het Gasberaad om de kerken in Groningen in het publieke debat een stem te geven. We zijn dankbaar dat mede dankzij onze inzet in Groningen de Geestelijke Verzorging voor Groningers in het aardbevingsgebied is opgestart.

Zolang de aardbevingsproblematiek nog zoveel scheuren geeft in de ziel van Groningers, willen wij deze problematiek jaarlijks onder de aandacht brengen door een Groningerzondag te organiseren, waarin wij gebed vragen voor de situatie van de Groningers. Het is nog steeds zo hard nodig. Dit jaar vindt deze Groningerzondag plaats op zondag 27 juni. Wij willen u vragen of u Groningen op deze dag in uw voorbeden wilt meenemen tijdens uw dienst. Wij vragen uw gebed voor allen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek en allen die zich inzetten voor herstel van vertrouwen. Ook willen wij vragen of u wilt bidden of door de parlementaire enquête, door het blootleggen van de waarheid, daadwerkelijk herstel van vertrouwen mag komen.

Op onze website vindt u een filmpje dat u kunt verspreiden in uw gemeente of tijdens de dienst kunt laten zien, om deze boodschap ook in uw gemeente onder de aandacht te brengen.

Om de Groningers een hart onder de riem te steken willen wij volgend jaar het project ’10 jaar Huizinge, verbinden en verzoenen’ opzetten, om te markeren dat het tien jaar geleden is dat de aardbeving in Huizinge Groningen trof. We zijn bezig om dit project verder vorm te geven en concreet in te vullen. We willen middels dit project woorden geven aan de pijn en machteloosheid, en tegelijk de verbinding zoeken. We vragen vrijmoedig of u hiervoor een gift wilt geven of wilt collecteren, zodat we de mogelijkheid hebben om hier op allerlei manieren aandacht aan te geven. Daarnaast schenken wij een deel van het ontvangen geld aan de geestelijke verzorgers in Groningen, die speciaal aangesteld zijn om de Groningers bij te staan in hun problematiek.

Als Platform Kerk en Aardbeving zijn wij een ANBI-Stichting. U kunt uw giften of collecte overmaken op NL47ABNA0247780006 o.v.v. ‘10 jaar Huizinge’ t.n.v. Stichting Kerk en Aardbeving. Bij voorbaat hiervoor alvast uw hartelijke dank.

Met hartelijke groet,

Het Platform Kerk en Aardbeving,

   Christiaan Kanis, Predikant GKv Loppersum-Westeremden
   Harmen Jansen, Predikant Prot. gem. Winsum-Halfambt
   Liebrecht Hellinga, Predikant Baptisten Gemeente Winschoten
   Marco Roepers, Predikant Prot. gemeente Loppersum
   Nellie Hamersma-Sluis, pastoraal werkster H. Liudger- en H. Norbertusparochie van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.
   Rinie Meihuizen, Emeritus Predikant voormalig Doopsgezind Samenwerkingsverband NW Groningen
   Greta Huis, Voorganger Vrijzinnige Protestanten provincie Groningen
   Wiebrand van Weerden, Lid Waardevolleven gemeente Loppersum
   Reint Wobbes, lid Protestantse gemeente Huizinge
   Jan van Asselt, lid Protestantse gemeente Ten Boer
   Jako Jellema, lid Evangelische Gemeente Immanuel te Winschoten
   Jolanda Tuma, Pastor Protestantse gemeente Winsum-Halfambt en geestelijk verzorger
   Ate Kuipers, lid Protestantse gemeente Oldehove"

Meer informatie: www.kerkenaardbeving.nl