Skip to main content

Leerplatform: Een zomerklasje kan ook

Nieuws

12 juni 2021

Drie oudsten/diakenen wilden juist in de zomertijd het Leerplatform volgen. In de digitale kennismaking hebben we besloten na Basismodule A, B en C contact met elkaar te hebben en vragen te bespreken. Dat werkt stimulerend en samenbindend.

Ondertussen werken Ingrid de Vries, Wouter Bandstra en ondergetekende aan kortere versies van de basismodules. We verplaatsen deelonderwerpen naar themamodules, bijvoorbeeld naar Teamwerk, Communicatie of Vergaderen. We voldoen daarmee aan opmerkingen van deelnemers en denken dat het Leerplatform zo nog meer tot zijn recht komt, als ondersteuning van de leidinggevenden in de plaatselijke gemeente.

Gerard van der Schee

  • Kijk hier voor meer informatie en gratis aanmelden

Video: Enthousiast over het Leerplatform

Bekijk hier ook de ervaringen van oudste Erik Vegter van Vrije Baptistengemeente De Regio:

21 06 Erik Vegter2