Skip to main content

Impressie inspiratieavond - kerk na corona

Nieuws

17 juni 2021

Een inspirerende lezing over kerk zijn ná corona, het voorstellen van de nieuwe rector van het Baptisten Seminarium, de verwelkoming van een nieuwe gemeente en het afscheid van onze Algemeen Secretaris … Met onder meer die ingrediënten en zo'n negentig online aanwezigen uit vele Unie-ABC-gemeenten mochten we woensdag 16 juni een mooie inspiratieavond beleven.

Het programma werd gepresenteerd vanuit de Baptistengemeente Dordrecht, waar bestuursvoorzitter Robert Bezemer de deelnemers welkom heette.

Opening: Eenvoudig geloven

21 06 Inspiratieavond02Scheidend Algemeen Secretaris Albrecht Boerrigter opende de avond met het lezen van 1 Timotheüs 6:6-8. Hij sprak over het thema ‘Eenvoudig geloven’. Hij schetste de ontdekkingsreis van een kind, die door vragen te stellen steeds meer gaat begrijpen van de wereld om hem heen. “Maar soms kom je ook bij hele ingewikkelde vragen terecht, vragen in het leven en in de gemeente. Het is een uitdaging om een eenvoudig geloof te houden in de ingewikkeldheid van het bestaan.”

In een terugblik op zijn veertien jaar als Algemeen Secretaris van de Unie bekende hij dat hij niet alleen de leuke kanten van gemeenten had gezien. “Soms zie je in gemeenten dat het over het eigen gelijk gaat, dat mensen elkaar in conflicten niet meer weten te vinden. Toch heb ik dit niet als een belemmering voor mijn geloof ervaren. Mijn geloof is in die jaren uiteindelijk verrijkt. De gemeente is van de Heer. Hij heeft er zijn leven voor gegeven. Zou ik dan niet van die gemeente houden? Dit betekent ook dat we de gemeente niet als een last op onze schouders hoeven te nemen – het is zíjn gemeente. Tegelijk mogen we ons er wel van harte voor inzetten. En de keuzes die we maken doen ertoe.”

Terugkijkend ervaart hij het als een voorrecht dat hij in zijn werk op de schouders van anderen in onze traditie mocht staan. “En dat was alleen mogelijk door het gebed van anderen, voor mij en voor het werk, vanuit mijn eigen naasten en vanuit de gemeenten. Dat kan mij alleen maar stil en dankbaar maken.” Voor de toekomst van de geloofsgemeenschap wees hij op vers 6, waar staat: ‘Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.’ “We maken deel uit van de gemeente van de Heer. Dat hebben we in elk geval! We kunnen erop vertrouwen dat Hij die een goed werk begonnen is, dit ook zal voltooien. En in dat vertrouwen kan ik ook mijn werk en de ingewikkelde puzzels die nog voor de geloofsgemeenschap liggen, afronden en overdragen.”

Nieuwe rector: Hans Riphagen

21 06 Inspiratieavond04Na de opening had Robert Bezemer groot nieuws te melden: het bestuur heeft per 1 september Hans Riphagen als nieuwe rector aangesteld. Hans kwam in 2010 bij de Unie in dienst als taakveldvertegenwoordiger Zending en Diaconaat en is daarnaast sinds 2018 docent Praktische theologie Liturgie aan het Seminarium. “Hans is iemand die de organisatie goed kent en we merkten tijdens de sollicitatieprocedure dat er veel draagvlak is voor zijn aanstelling”, vertelde Robert. “Hij heeft een hart voor onderzoek en onderwijs, voor de leergemeenschap en voor onze geloofsgemeenschap. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij het Seminarium verder zal brengen en de samenwerking goed zal voortzetten.”

Hans Riphagen kwam zelf ook aan het woord. “Ik beschouw het als een voorrecht om bij het Seminarium te werken en er nu ook leiding aan te mogen geven. Ik zie ernaar uit om met het team verder te bouwen aan de mooie organisatie die we zijn: een kleine, maar hoogwaardige onderwijsinstelling.”

Nieuwe Algemeen Secretaris: Herman de Boer

Ook was er een woord van welkom voor Herman de Boer, die zich beschikbaar heeft gesteld om tijdelijk de functie van Algemeen Secretaris op zich te nemen. “Herman is iemand die gemeenschap goed kent en we zijn heel blij dat met zijn inzet de voortgang van het werk goed wordt opgevangen”, zei Robert. “Ondertussen zijn we druk bezig om een sollicitatieprocedure te starten, in de hoop dat we per 1 januari een nieuwe Algemeen Secretaris kunnen aanstellen.” Als alles voorspoedig verloopt, zal er op de Algemene Leden Vergadering van 17 november een kandidaat worden voorgesteld, waarover de gemeenten kunnen stemmen.

Veenendaal De Regenboog Noord

Met een enthousiast filmpje mochten de aanwezigen kennismaken met Evangeliegemeente De Regenboog Noord uit Veenendaal die het lidmaatschap van ABC Gemeenten heeft aangevraagd. Van de zestig ABC-gemeenten die konden stemmen, hadden er 36 hun stem uitgebracht via een digitaal formulier, unaniem vóór aanvaarding van de gemeente als lid. De gemeente werd van harte welkom geheten in de gemeenschap.

21 06 Inspiratieavond05

Kijk hier het filmpje terug

Lezing kerk zijn ná corona

21 06 Inspiratieavond08Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, was gevraagd om een lezing te geven over kansen voor de kerken na corona. “Door corona heeft de kerk online middelen van gemeente zijn ontdekt en omarmd”, zei hij. “Nu de maatregelen steeds meer worden versoepeld, is de vraag: Wat is de kerk van het nieuwe normaal? Waarschijnlijk kunnen we straks niet gewoon op ‘play’ drukken en doorgaan waar we zijn gestopt toen we vorig jaar noodgedwongen op de ‘pauze’-knop drukten.” Arnoud sprak over de kansen van hybride kerk zijn, waar online en fysieke activiteiten door elkaar heen blijven lopen.

Hij zette uiteen dat jongere generaties minder met de traditionele kerk hebben en voor hun geloofsbeleving naast de activiteiten van de eigen gemeente met zo gemakkelijk gaan ‘snacken’ bij podcasts van Amerikaanse sprekers en grote kerken. “Daarbij kiezen ze negen van de tien keer voor kwaliteit en dat is iets waar kerken nog wel eens in achterlopen. Kerken die dus naast de traditionele activiteiten online dingen gaan aanbieden, kunnen dan beter een paar dingen goed doen dan veel dingen half. Keuzes maken zie ik daarom als kans voor de kerk.” Hij deed daarom de suggestie om als oudstenraad via een stoplichtmethode te kijken naar de toekomst. “Rood: waar stoppen we (voorlopig) mee om ruimte te maken voor andere dingen; oranje: wat zetten we voort, maar richten we op een andere manier in, meer aangepast aan deze tijd: en groen: waar gaan we de focus op leggen, door ermee te beginnen of mee door te gaan.”

21 06 Inspiratieavond06Ook de angst die er in kerken is over het aantal mensen dat na corona nog terugkomt naar de kerk kwam ter sprake. “Onze vraag zou niet moeten zijn hoe we de mensen weer terug in de kerk krijgen, maar hoe we mensen verder helpen in hun relatie met God. Hoe geven we handen en voeten aan de opdracht die God aan ons heeft gegeven?” Arnoud vertelde enthousiast over de ervaringen die zijn eigen organisatie het afgelopen jaar heeft opgedaan met Alpha Online – de bekende Alpha Cursus, maar dan in een digitale variant. “Online opent een hele nieuwe voordeur voor de kerk. Mensen voor wie de drempel van een kerkgebouw te hoog is, kijken gemakkelijker anoniem mee naar een dienst of doen mee aan andere digitale activiteiten. Zo mogen we kijken hoe we als kerk tot zegen kunnen zijn van de wijk, de stad, de mensen in onze gemeenschap.

Tot slot wees Arnoud op de grootste kans voor de kerk: “Leg een landingsbaan uit voor de Heilige Geest, gun mensen tijd en ruimte voor een ontmoeting met God Zelf.” Hiervoor werd ook gebeden.

Na deze lezing gingen de aanwezigen in kleine groepjes uiteen om een eerste aanzet te maken met de stoplichtmethode voor hun gemeente: met welke activiteiten kan jouw gemeente stoppen om ruimte te maken voor nieuwe, wellicht online activiteiten?

Afscheid Albrecht Boerrigter

21 06 Inspiratieavond07Aan het eind van de avond was er een officieel afscheidsmoment waarin Albrecht Boerrigter werd bedankt voor zijn werk als Algemeen Secretaris. Robert Bezemer noemde hem ‘een verbinder tussen bestuur en de organisatie, die altijd een paar stappen vooruit dacht. “Regelmatig heb ik je horen zeggen ‘je zou ook kunnen overwegen om …’ – daarmee gaf je op een prettige manier handvatten om te besturen. Je hebt je met hart en ziel ingezet voor de gemeenten en was een baken van stabiliteit, ook in tijden dat het een beetje woelig was.” Albrecht ontving als afscheid onder meer een mand met post vanuit de gemeenten en een zegenwens voor de toekomst.

Gerdien Karssen,
Communicatiemedewerker Unie-ABC